(Last Updated On: 5. februar 2014)

Efter tre år på posten valgte Bo Kjeldsmark at sige farvel til sit formandskab for de konservative på Stevns. Posten overtages af 40-årige Klaus Kroll, Rødvig
Bo-og-Klaus
Bo Kjeldsmark videregiver posten som formand for Det Konservative Folkeparti på Stevns til Klaus Kroll. (Foto: Rikke Michael Hansen).

STEVNS: På seneste ordinære generalforsamling for Det Konservative Folkeparti – der blev afholdt på Hotel Stevns i Store Heddinge tirsdag aften den 21. januar – valgte Bo Kjeldsmark at trække sig som formand for den konservative vælgerforening. Hans afløser blev bestyrelsesmedlem Klaus Kroll, der var foreslået af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidat.
”Enten gør man det et hundrede procent med hjerte og hjerne, og ellers skal man lade være. Jeg har en virksomhed i København, som trækker tænder ud i øjeblikket, så jeg vælger at stoppe som formand, da jeg ikke føler, at jeg har den fornødne tid”, lød det fra Bo Kjeldsmark i hans sidste beretning som formand for partiet. Han forlader dog ikke det politiske arbejde helt, da han overtager Klaus Krolls bestyrelsespost.
Klaus Kroll, der er selvstændig og bor i Rødvig med hustru og to børn, ser frem til arbejdet som formand for partiet. Af vigtige opgaver for partiet fremhævede han især tre: Støtte til den lokale  folketingskandidat Mikkel Lundemann Jensen, rekruttering af nye medlemmer til foreningen og endelig oprettelse af en ungdomsafdeling på Stevns.

Valg til bestyrelsen
Ifølge dagsordenens punkt ni skulle der vælges tre bestyrelsesmedlemmer samt en første og en anden suppleant.
På valg var Lasse Olsen og Michael Rudkjøbing-Jensen, der begge genopstillede og blev valgt, mens Merete Balle ikke ønskede at genopstille; i stedet blev Lene Petrine Hansen valgt uden modkandidat. De to suppleanter blev Frank Taarup og Hans Christian Bech. Næstformanden vælges af bestyrelsen på deres konstituerende møde.
rmh

Den konservative bestyrelse er klar
STEVNS: De Konservative på Stevns har konstitueret sig med formand, Klaus Kroll på formandsposten. Næstformand er Lasse Olsen, mens Michael Rudkjøbing Jensen er kasserer og Lene Petrine Hansen sekretær. Medlemmer af bestyrelsen er Bo Kjeldsmark, Ole Bech Jensen og Bente Jørgensen.
Den nye bestyrelse besluttede i enighed at hæve ambitionsniveauet for det Konservative Folkeparti på Stevns.
”Målet er en styrkelse af vores indflydelse på de lokalpolitiske emner og vi vil samtidig arbejde hårdt på at få vælgere og medlemmer, nuværende som kommende medinddraget i den politiske udvikling”, siger Klaus Kroll i en pressemeddelelse og tilføjer:
”Du kan som bosiddende i Stevns kommune sikre din stemme bliver hørt ved et medlemskab af det konservative folkeparti og indmeldelse kan enten ske via hjemmesiden www.konservative.dk eller direkte til formand eller kasserer”.    cs

Skriv en kommentar