(Last Updated On: 1. februar 2016)

30MSB PKathrine TuristSTEVNS: Efter næsten otte år som formand for Stevns Turistforening har Lars Klausen ønsket at trække sig fra posten, og bestyrelsen i Stevns Turistforening har udpeget Kathrine Hendriksen som ny formand med virkning fra dags dato. Lars Klausen bliver i bestyrelsen frem til foreningens generalforsamling, der i år afholdes tirsdag den 19. april.

Stevns Turistforening indstiller i den forbindelse til Stevns Kommune, at Kathrine Hendriksen indtræder i bestyrelsen for VisitSydsjælland-Møn (VISM) med virkning fra VISM’s førstkommende generalforsamling i foråret 2016.

Kathrine Hendriksen har i mange år sammen med sin mand Jonas Skaaning drevet Rødvig Kro- og Badehotel. Kathrine Hendriksen har samtidig været aktivt engageret i udvikling af den stevnske turisme både som mangeårigt medlem af Stevns Turistforenings bestyrelse og som en af initiativerne til Stevns Erhvervsråds turismenetværk, dannelsen af aktør samarbejdet Team Stevns Klint mm.

 

Skriv en kommentar