(Last Updated On: 24. februar 2020)

Vallø Lokalhistoriske Forening valgte på generalforsamlingen ny formand: Dan Janning fra Strøby.

Hårlev: Den afgående formand for Vallø Lokalhistoriske Forening, Mogens Madsen, indledte sin sidste formandsberetning med et tilbageblik på generalforsamlingen i 2019.

Dengang blev det oplyst, at foreningen ville miste arkivplads til fordel for et nyt iværksætterhotel. Årsagen var, at den tidligere bogbusgarage skulle ændres til et iværksætterhotel. En beslutning, der blev truffet politisk, efter samarbejde mellem bibliotekets ledelse, Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, der havde et fælles ønske om at anvende den tidligere bogbusgarage til iværksætterhotellet ’Start Up Stevns’, som blevet indviet fredag den 20. september 2019.

Stort og støvet flyttearbejde

– Det er ingen hemmelighed, at beslutningen ikke blev truffet med foreningens gode vilje. Vi blev overhovedet ikke inddraget, og vi fik heller ikke stillet andet lokale til rådighed, berettede Mogens Madsen.

Han fortalte videre, at arkivlederen og de frivillige medarbejdere derefter gik i gang med at sortere og flytte arkivmaterialerne til arkivets daglige lokaler:

– Det krævede en del arbejde at skaffe mere hyldeplads, så alt er nu taget i brug i gangareal og garderobe, sagde formanden, som samtidig benyttede lejligheden til at sige et stort tak til medarbejderne, der undervejs har måtte døje med masser af støv og tunge arkivalier.

For at kunne opfylde medarbejdernes ønsker om gode arbejdsredskaber, og samtidig opfylde de formelle krav, der stilles hertil, har foreningen ansøgt tre fonde om midler til nye hævesænkeborde, scannere, pc’ere samt til efteruddannelse af de frivillige.

De tre fonde er: Veluxfonden, Stevns Brands fond og Østsjællands Andelsvaskeris Fond.

Svært at finde ny plads

Arkivleder Jon Petersen kom også i sin beretning ind på flytningen af arkivmateriale:

– Løsningen er – indtil videre – til at leve med, selvom der klart vil blive en udfordring over tid med at få plads til nye arkivalier, sagde arkivlederen.

Jon Petersen omtalte i den forbindelse det igangværende arbejde med at finde de bøger med lokalhistorisk relevant indhold frem, som arkivet ønsker at ”chippe” med henblik på udstilling i Hårlev Bibliotek til læsning på stedet, som man også kender det fra for eksempel Herfølge Bibliotek.

– Dette kan dels sikre, at de bliver mere tilgængelige for interesserede – og skabe mere plads hos os. Vi kan også på den måde blive lidt mere synlige i Biblioteksrummet udenfor vores arbejdstid, på samme måde som vi er blevet i udstillingsskabene ved indgangen til Mødestedet, forklarede han.

SLA kursus for alle

Valløarkivet har indgået en aftale med SLA’s (Sammenslutningen af Lokalarkiver) faste underviser, Else Gade Gyldenkærne fra Faxe Kommunalarkiv.

Hun kommer over tre dage og giver undervisning i behandling af arkivalier og billeder for alle på arkivet.

Det skal ifølge arkivlederen sikre ensartethed i alles omgang med særligt de ”Personfølsomme Data”, som der er en del af i forbindelse med arkivarbejdet.

– Vi har valgt at følge SLA’s retningslinjer i en ret forsigtig og dermed restriktiv form. Og kurset skal gerne gøre det tydeligere for os alle, hvordan politikken skal udmønte sig i praksis, forklarede Jon Petersen.

Nyvalgt blev formand

Da formand Mogens Madsen valgte at udtræde af bestyrelsen, blev Dan Janning fra Strøby valgt til bestyrelsen. Han er samtidig frivillig medarbejder på arkivet.

Ved senere konstituering blev ny formand Dan Janning. De øvrige poster er uændret med Stevns Kommunes repræsentant Leif Nielsen, Hårlev som næstformand, Inge Janning, Strøby er kasserer, Inger Olsen, Hårlev er sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er Bjarne Kærbo, Hårlev og arkivleder Jon Petersen

Ca. 50 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.
rmh

Skriv en kommentar