(Last Updated On: 18. januar 2022)

– Jeg vil godt sende et signal om, at kulturen skal have lidt større opmærksomhed. Det skylder vi de mange dygtige aktører på Stevns, der løfter en stor opgave. Tag bare Snurretoppen, som er lidt af en unik ting for vores lokalsamfund båret af frivillige kræfter, siger den nye udvalgsformand Bjarne Nielsen (V). (Foto: Jørgen Chr. Jørgensen)

Af Henrik Fisker

Strøby Egede: Det stod ikke i Bjarne Nielsens manual, at han skulle være udvalgsformand efter valget i november. Her var planen, at Venstre fortsat skulle have borgmesterposten, og at han skulle fortsætte som politisk ordfører.

Sådan gik det af forskellige grunde ikke, og udgangen på valgnatten blev, at Venstre pludselig stod med formandsposterne for tre af de fire stående udvalg. Og så kom Bjarne Nielsens navn pludselig i spil.

– Jeg gjorde hurtigt op med mig selv, at det ville jeg gerne sige ja tak til. Jeg har både kræfterne og modet til det nu. Jeg er kommet godt videre efter min sygeorlov i sidste valgperiode, og i min virksomhed er vi nået så langt med digitaliseringen, at jeg kan frigøre mig fra en del af det administrative arbejde. Så da Karin (hans hustru, red.) sagde god for planen, kunne jeg slå til, siger han.

Formand med erfaring

Netop AET-udvalget med dets resortområder passer rigtigt godt til hans personlige erfaring, påpeger han selv.

– I min allerførste valgperiode fra 2006 til 2009 var jeg formand for Erhvervs- og Kulturudvalget – det var dengang, at Stevns og Vallø lige var slået sammen til én kommune. Så har jeg prøvet det før med næsten de samme områder. Desuden har jeg været formand for Stevns Erhvervsråd i en periode, ligesom jeg har erfaring inden for turismeområdet via mit arbejde, siger Bjarne Nielsen, der i en årrække har været direktør for Strøby Turist og dermed en større flåde af erhvervsbusser.

Det hænger sammen

Som formand for AET-udvalget overtager han det politiske ansvar for fire områder, der ved første øjekast kan synes noget forskellige. Ikke alle kan lige umiddelbart se ligheden mellem erhverv, kultur, turisme og arbejdsmarked.

Men i Bjarne Nielsens hoved hænger det meget godt sammen.

– Det er ikke bare de områder, der blev tilbage, da de andre udvalg blev dannet. Fordelingen blev lavet for fire år siden, og det har fungeret så godt, at der var bred enighed i flertalsgruppen om at fortsætte med den samme udvalgsstruktur i den nye valgperiode, siger han.

Mere fokus på kulturen

Det er på dette tidspunkt i interviewet, at den nye udvalgsformand kommer med en slags programerklæring:

– Jeg ser gerne, at de fire områder er ligeværdige i vores arbejde. Her har det været påpeget, at kulturen er gledet lidt i baggrunden i forhold til de andre områder – bl.a. fordi den ikke fremgår af udvalgets navn. Derfor vil jeg godt sende et signal om, at kulturen skal have lidt større opmærksomhed. Det skylder vi de mange dygtige aktører på Stevns, der løfter en stor opgave. Tag bare Snurretoppen, som er lidt af en unik ting for vores lokalsamfund båret af frivillige kræfter, siger han.

Om dette udsagn så også medfører flere kommunale støttekroner til kulturlivet, tør Bjarne Nielsen dog ikke love.

– Vi må se, hvad vi kan finde penge til, når der skal lægges budget, siger han.

Signal til skytterne

En del af kulturlivet er hele fritidsområdet. I den forgangne valgperiode har Stevns indviet hele to nye idrætshaller, og Bjarne Nielsen vil gerne holde fast i, at der fortsat skal skabes gode rammer for foreningslivet.

– Der er grund til at rose idrætslivet for at være meget aktive med at gøre opmærksom på sig selv. Det er vigtigt, at vi har em bred vifte af fritidstilbud – men det gælder altså også både musikskolen og bibliotekerne, hvor medarbejderne har været rigtigt gode til at sætte en masse aktiviteter i gang, siger han.

Og når vi nu er ved foreningslivet, så kommer Bjarne Nielsen med en fremstrakt hånd.

– Jeg vil gerne sende et signal til skytteforeningerne om, at vi vil visker tavlen ren og finder en konstruktiv løsning omkring skydebanen i Stevnshallen. Vi har et udestående, som vi skal have løst, og det er mit håb, at vi sammen kan finde en model, som alle kan se sig selv i, siger han.

Turismen kører bare

Turismeområdet kører nærmest som smurt i olie, og her er der ikke behov for de store ændringer i den førte politik.

– Vi er nået rigtigt langt med de tiltag, der allerede er taget, og sidste år fik vi en masse danske turister, som på grund af corona valgte at holde ferien herhjemme. I år skal vi indvie besøgscentret, som bliver det nye flagskib. Jeg vil blive skuffet, hvis besøgstallet ikke kommer over 50.000 om året, for det har vi potentiale til, siger han.

Blandt de kommende opgaver bliver at trække flere turister, der besøger Stevns Klint, ind i landet og gøre dem opmærksom på attraktioner som Solgårdsparken, Vallø Slot og strandene ved Rødvig og Strøby Egede.

– Og så skal vi fortsat arbejde på at skabe flere overnatningsmuligheder på Stevns. Vi har allerede set en positiv udvikling, hvor Rødvig Kro har udvidet, og Hotel Klinten har åbnet sig udadtil. Men vi kan godt bruge endnu flere overnatningssteder, siger han.

Erhvervskommunen Stevns

Som udvalgsformand bliver Bjarne Nielsen nu atter medlem af Stevns Erhvervsråds bestyrelse – sammen med borgmester Henning Urban Dam (S). Den plads vil han bruge til at justere kursen lidt.

– Vi har været gode til at definere, hvad det er for et erhvervsliv, som vi gerne vil have. Men jeg synes som selvstændig erhvervsdrivende, at det kniber med at bringe budskabet om Stevns ud over kommunegrænsen. Vi savner i allerhøjeste grad at markedsføre Stevns som en erhvervskommune, så virksomheder uden for Stevns får øje på os.

– Jeg synes egentlig, at vi bør nytænke erhvervspolitikken, så den bliver mere synlig. Jeg tror, at det er vigtigt for, at erhvervsrådet ikke skal stagnere, siger Bjarne Nielsen, der gerne viderefører sin forgængers tradition med at aflægge besøg hos en række af kommunens større og mindre virksomheder.

Roser til Jobcentret

Endelig bliver Bjarne Nielsen nu politisk chef for Jobcentret og dermed kommunens beskæftigelsesindsats.

– Jeg vil godt benytte lejligheden til at kippe med flaget for medarbejderne på Jobcentret. Der har været en tendens til at fokusere på de negative historier, hvor enkelte borgere har været meget utilfredse med den behandling, som de har fået. Men vi glemmer, at Jobcentret blot følger lovgivningen.

– Vi har det ind imellem med at tale Stevns ned, og det bryder jeg mig ikke om. For Jobcentret er sat i verden for at hjælpe folk videre, når de er kommet i en svær situation, og derfor er det vigtigt at finde plads til solstrålehistorierne, når det lykkes at få en kontanthjælpsmodtager i gang igen. Det lykkes heldigvis rigtig mange gange, siger Bjarne Nielsen.

Fakta:

Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget (AET) har følgende medlemmer i valgperioden 2022-25:

  • Bjarne Nielsen (V) – formand
  • Emil Larsen (K) – næstformand
  • Anne Munch (S)
  • Line Krogh Lay (R)
  • Jørgen Larsen (Nyt Stevns)

 

Skriv en kommentar