(Last Updated On: 5. april 2022)

– skal du være med til at sætte retningen?

(Pressefoto: Stevns Kommune)

Stevns: Hen over vinteren har Arbejdsmarked-, Erhverv-, Kultur- og Turismeudvalget (AEKT) og Folkeoplysningsudvalget (FOU) arbejdet på en skabelon for en ny fritids- og idrætspolitik, og nu inviteres alle der interesserer sig for fritidsområdet til en fælles workshop.

Så hvad enten man brænder for spejder, idræt, aftenskoler eller måske en fritidsaktivitet, som ikke er organiseret i et foreningsfællesskab, skal man sætte kryds i kalenderen tirsdag den 19. april klokken 18.00 – 21.00.

– Fritid og folkeoplysning er i høj grad drevet af frivillige ildsjæle på alle planer. Fra frivillige, der henter deres fodboldpiger på skolen og følger dem til træning, til senior og sociale foreninger drevet af vores ældre segment. Vi spænder vidt på Stevns og ved at invitere til en workshop, får vi også sikret os, at lige præcis dem, der har fingeren på pulsen i forhold til de behov, der er på området, kan få medindflydelse, siger formanden for FOU, Kurt Jacobsen.

– Det er vigtigt, at vi med den nye politik kan støtte udviklingen af fritidsområdet i Stevns, samtidig med at den sikrer en fastholdelse af det frivillige engagement og fællesskab vi er så gode til her på Stevns, fortsætter formanden for AEKT Bjarne Nielsen (V).

Han forklarer videre, at der med den nye politik vil blive sat fokus på de kommende års fritidsliv, både i foreningerne og hos dem som ikke er organiserede. Samtidig skal sundheden i Stevns – både den fysiske og den mentale – styrkes.

Fritids- og idrætspolitikken forventes at være endeligt godkendt sidst i 2022. Efter processen med workshop i april, bliver den behandlet politisk, hvorefter den sendes til høring hos borgere og godkendelse hos de øvrige politiske udvalg.

På workshoppen, der holdes i mødelokalerne i Stevnshallen i Store Heddinge, vil repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, folkeoplysningsudvalget samt forvaltningen være til stede.

Tilmelding foregår på stevns.dk/oplev-stevns/kalender.

Skriv en kommentar