(Last Updated On: 19. december 2019)

Den nye køreplan giver forringelser for passagerne på Østbanen. Renovering af sporene er påkrævet, men Region Sjælland har ikke pengene.

Fra venstre er det borgmester i Faxe, Ole Vive, borgmester i Køge, Maria Stærke, borgmester i Stevns, Anette Mortensen (V) og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, der alle var med til Borger- og politikermødet om Østbanen på Hårlev Kro. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Østbanen: Søndag den 15. december trådte den nye køreplan for Østbanen i kraft, med færre afgange, længere rejsetid og togskifte på Hårlev Station. Endvidere vil rejsende, der skifter tog på Køge Station, kunne opleve længere ventetid end hidtil.

Forringelserne for de togrejsende i Stevns og Faxe kommuner skyldes manglende vedligehold af de snart 40 år gamle skinner, som efterhånden er blevet så slidte, at Movia har set sig nødsaget til at reducere såvel antallet af togafgange som togenes kørehastighed, så skinnerne kan klare belastningen over en længere periode og forhåbentlig holde frem til en sporrenovering.

Politisk fokus

De dårligere vilkår for de rejsende har medført store protester fra blandt lokalpolitikere, som i starten af november nedsatte en tværpolitisk arbejdsgruppe ’Tilbage på sporet’, med deltagelse af 12 lokalpolitikere fra Stevns, Faxe og Køge, som vil arbejde for at modernisere Østbanen.

Også Region Sjælland, der har til opgave at finansiere, drive, vedligeholde og investere i privatbanerne i regionens område, er nu kommet på banen for at finde en løsning på de forringede rejsevilkår, da man ikke her har sparet midler op til den forestående opgave.

Mandag aften før jul, den 16. december havde Region Sjælland derfor inviteret til Borger- og Politisk møde om Østbanen på Hårlev Kro, hvor de tre borgmestre var inviteret med for at deltage i debatten om Østbanen der årligt har en million passagerer.

Staten må hjælpe

Det er Lokaltog der står for driften af Østbanen, mens ansvaret for banens vedligehold ligger hos Region Sjælland, som ikke har afsat midler til udskiftning af skinnerne.

Region Sjælland modtager hvert år cirka 36 millioner kroner i investeringstilskud til banedriften fra staten, hvilket er omkring 4 millioner kroner mindre end de reelle investeringsudgifter.

Selve renoveringen af banen estimeres til at koste 660 mio. kroner, mens lånefinansiering vil koste 30 mio. kroner, hvilket ligger langt uden for regionens økonomiske ramme.

Fra Region Sjælland lyder derfor, at der ikke i deres budget er penge til en renovering af Østbanen, men at pengene må komme fra Christiansborg.

Til gengæld har man i regionsrådet i Region Sjælland afsat 8 mio. kr. til en såkaldt programfase, som skal afdække udfordringerne nærmere og give et mere præcist prisoverslag på renoveringsopgaven.

Tidsplan

Movia har lagt en tidsplan for renoveringsarbejdet.

Det forberedende arbejde tager længst tid, mens selve arbejde med udskiftningen af sporene vurderes til at var otte uger.

Sporene kan tidligst være renoverede i sommeren 2022.
rmh

Skriv en kommentar