(Last Updated On: 9. marts 2021)

Stevns kommune planlægger nyt sommerhusområde i Rødvig med 75 sommerhuse ved Havnelev Enghave. Området ligger tæt på et naturbeskyttet engvandområde, som indgår i en samlet ådal, der løber ned mod havet i syd. Det er i kommunens landskabsanalyse udpeget som sårbart overfor terrænændringer, skovrejsning og byggeri samt øgede mængder af vand.

Området har en mangfoldig natur med et rigt fugle- og dyreliv. Der ses snog og vandsalamander, rådyr og hare, flagermus, nattergal og ugle. Lysforurening og støj fra sommerhusene kan ikke undgå at forstyrre dyrenes færden og kan komme til at ødelægge naturgrundlaget for arter, som i forvejen har det svært i det opdyrkede landbrugsland. Vi, der bor eller har sommerhus i Enghaven, må advare imod de alvorlige konsekvenser, som et nyt stort sommerhusområde vil få.

Vi har med glæde fulgt fredningen af Stevns Klint, anbefalingerne fra Stevns Verdensmål udvalget om bæredygtig udvikling og udmeldingen i Stevnsbladet om at ville deltage i konkurrencen om titlen som Danmarks vildeste kommune. Men med planen om 75 nye store luksussommerhuse til kommerciel udlejning placeret i et naturbeskyttet område har vi svært ved at se Stevns kommune leve op til egne visioner endsige gøre sig fortjent til at vinde konkurrencen.

Stevns kommunes anbefaler i landskabsanalysen,

”at området beskyttes og at eventuelle ændringer sker med største forsigtighed, så landskabets kvaliteter og udsigtsmuligheder bevares”.

Og

”det kan ikke anbefales at ændre terrænet, særligt ikke med tilføjelser af forhøjninger eller volde”.

Men det påtænkte område skråner ned mod ådalen og vil kræve større ændringer af terrænet, som vil ødelægge landskabet og gå imod de tiltag, Kommunalbestyrelsen ellers arbejder for til gavn for natur og mere bæredygtighed.

En enig grundejerforening opfordrer politikerne til at undlade at godkende planen om et nyt sommerhusområde i dette naturskønne område.

Ingelise Nordenhof
Grundejerforeningen Enghaven

Skriv en kommentar