(Last Updated On: 13. juli 2020)

Den nye bestyrelse består af (fra venstre mod højre) Axel Mølgaard Andersen, Martin Denni Nielsen, Jesper Karlshøj-Andersen, Gert Nielsen, præsident René Kristensen, og Jan Hansen. (Privatfoto)

Højerup: Store Heddinge Rotary Klub har skiftet præsident ved en højtidelighed på Traktørstedet Højeruplund.

Den afgående præsident, gårdejer Kjeld Bjerg Nielsen, glædede sig i sin beretning over god tilslutning til møderne, hvor mange interessante foredrag på Hotel Stevns og lige så interessante udemøder hos erhvervsvirksomheder bidrog til at opretholde det præg af ”miniuniversitet”, som netop mødernes varierede emner giver enhver Rotary Klub – i årets løb spændende fra Smede- og Maskinværkstedet på Vindspinderivej i Strøby med dets egen udvikling af spændende specialmaskiner, over Danish Agro, et foredrag om, hvad droner kan bruges til, til Vattenfalls arbejde på den danske del af Kriegers Flak.

Fire ugemøder måtte aflyses, da Covid-19 lukkede Danmark ned. Men takket være medlem Gert Nielsens forslag om – og store arbejde med – virtuelle møder baseret på softwaren Microsoft Teams, lykkedes det at gennemføre de næste fire ugemøder med medlemmerne siddende hjemme. Perspektivrigt, mente præsidenten, selvom det sociale samvær er at foretrække.

Ungdomsudvekslingen er en kerne-aktivitet for Store Heddinge RK. Pedro fra Brasilien nåede at bo hos tre værtsfamilier, men ikke så længe hos den sidste, fordi han måtte hjem før tiden, ligesom danske Nina, der var udsendt af klubben til Argentina, desværre måtte afbryde sit ophold dér og rejse hjem før tid.

Rotary International har indstillet udvekslingsprogrammet helt i det kommende år pga. Covid-19.

Klubben har desværre mistet to markante medlemmer i årets løb. Det er fhv. gårdejer Niels Tage Hansen, Møllehøj, der har været medlem siden 1972, og Boesdal-pyramidens skaber, rådgivende civilingeniør Sigurd Brandt, der har været medlem siden 1968.

Efter beretningen overrakte præsidenten kæden til sin efterfølger for det nye Rotary-år, René Kristensen, elinstallatør og indehaver af Stevns El Service A/S.

Skriv en kommentar