(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Men undersøgelse viser at andelen stiger i Stevns Kommune,
og opposition og flertalsgruppen er tilsyneladende enige om målet.

Af Klaus Slavensky

Ældrepolitik har både borgeres og politikeres bevågenhed. Her fra et valgmøde om ældreomsorg i 2017 på Stevns. (Arkivfoto)

Socialpolitik: ”Det er ikke umiddelbart tilfredsstillende”, lyder kommentaren fra socialudvalgsformand Henning Urban Dam (S) til undersøgelse, som viser at kun hver 10. ansatte i ældreplejen på Sjælland er på fuld tid.
Men Stevns ligger faktisk i top fem blandt de sjællandske kommuner, som har færrest timelønnede vikarer.

 

Fremtidens ældre

FOA, som er fagforening for bl.a. ansatte, der hjælper ældre og handicappede, har offentliggjort en rapport fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed, som viser opgørelser af personale i ældreplejen.
Stevns ligger ganske pænt, ifølge FOA, men der er stadig flest deltidsansatte, og hvis man skal tro FOA, så er den store andel af deltidsstillinger i ældreplejen et problem, for det kan betyde, at fremtidens ældre ikke få den hjælp, de har brug for.
Samtidig viser rapporten at flere deltidsansatte godt vil op i tid. Men samtidig oplyser FOA, at mange ikke ønsker flere timer, fordi de er nervøse for, om de kan holde til det, hvorfor det er vigtigt at forbedre arbejdsmiljøet.

Stevns blandt de bedste

Den problematik kender Henning Urban Dam godt, og nævner derfor, at det er vigtigt med tilsynsrapporter, og de årlige dialogmøder med personale og tillidsfolk.


– Man må gerne kontakte mig, men jeg kan ikke sagsbehandle, men sende henvendelser direkte til direktør og centerchef, og de handler på det. Jeg har supergode erfaringer med deres tilbagemeldinger, siger socialudvalgsformanden på Stevns, og henviser desuden til at der kommer en whistleblower-ordning i kommunen.
Henning Urban Dam mener, at social- og sundhedsområdet er blevet løftet siden kommunalvalget i 2017.
Og undersøgelsen fra FOA viser også, at antallet af timelønnede vikarer falder på Stevns, som boner ud med en placering på landsplan som nr. 83 og som nr. 15 på Sjælland, hvilket FOA ser som noget positivt.
Deltidsansatte er ligeledes faldende, og her placerer Stevns sig som nr. 48 på landsplan og nr. 10 på Sjælland.
Vedrørende fuldtidsansatte, så er andelen også blevet større på Stevns, og rapporten viser, at i 2020 er 60 pct. af stillinger de første 8 måneder deltidsansatte og 12 pct. er på fuld tid.
Hermed er Stevns blandt de 5 ’bedste’ på Sjælland, og både Køge (nr. 9) og Faxe (nr.6) har fået baghjul.

Ø: Vi øger stabiliteten

Men er det en udvikling som vil fortsætte i ældreplejen på Stevns?


– Vi brugte før op mod 20 pct. af det samlede budget til hjemmeplejen til timelønnede vikarer, men nu har vi nået vores mål på maksimalt 9 pct., som tilbageholdes til vikarpuljen, for det kan være nødvendigt at dække sygdom, ferie og kalde ind til weekender, forklarer Henning Urban Dam.
– Men det kan være vanskeligt at skaffe fastansatte nok, og vores mål er 91 pct. deltids- eller fuldtidsansatte. Gode normeringer forudsætter også et godt arbejdsmiljø, og det har vi fokus på. Vi har fået bygget oven på de vilkår vi overtog, siger han.
Dette samme medgiver næstformanden Jan Jespersen (Ø) fra Social- og sundhedsudvalget, som normalt tilhører oppositionen.
– Det er glædeligt at vores andel af timeansatte i ældreplejen er dalende, siger han og fortsætter:
– Fastansatte medarbejdere øger stabiliteten og kontinuiteten, ikke kun til glæde og gavn for modtagere af pleje, men også for kollegaerne. Det er svært at svare på, om vi kan skaffe nok fuldtidsansatte i ældreplejen, men vi gør vores bedste. Der er intet i budget 2021 der skulle forhindre den udvikling, mener han.

DF: Begræns vikarer

En anden oppositionspolitiker i kommunalbestyrelsen er Janne Halvor Jensen fra Dansk Folkeparti, og hvordan har hun det med at antallet af deltids- og heltidsansatte øges frem for timelønnede vikarer?


– DF´s holdning til ældreplejen på Stevns, samt generelt i Danmark, er helt klar, starter hun og uddyber:
– Vi ønsker at personalet som hjælper de ældre, skal tilbydes en høj faglig uddannelse, da det er et yderst vigtigt arbejde de udfører. Alle er klar over, at det er positivt at folk generelt lever væsentligt længere. Det medfører naturligvis flere opgaver som skal varetages af personalet i ældreplejen, siger Janne Halvor Jensen og fortsætter:
– Derfor skal arbejdet i fremtiden kun udføres af et veluddannet personale, der har et fornuftigt arbejdspres, så der skabes et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte. Der skal være en stor overvægt af fuldtidsansatte, og en kraftig begrænsning af brug af vikarer, slutter hun.

Skriv en kommentar