(Last Updated On: 21. marts 2020)

Stevns: Stevns Kommune har gennem den seneste periode arbejdet frem mod en ny sammenhængende børne- og ungepolitik. På seneste møde i kommunalbestyrelsen blev rammen og den overordnede struktur godkendt.

Den kommende børne- og ungepolitik kommer til at gælde for perioden 2020-2024, og har afsæt i de tre fagudvalg: Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Social og Sundhed (SSU) samt Børn, Unge og Læring (BUL).

– Børnene er vores vigtigste ressource og de mennesker, vi skal bygge vores fremtid på. Derfor har det været et kardinalpunkt for os at gribe den nye Børne- og Ungepolitik tværfagligt an, så vi har fokus på det hele menneske. Der er ikke ret mange kommuner, som har gjort som vi, nemlig at formulere målrettet og tværfaglig politik med et stort aldersspænd. Vi er dog overbeviste om, at vi er på rette kurs, når vi nu griber denne vigtige opgave an på en anden måde, end vi hidtil har gjort, fortæller borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V).

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er bygget op omkring en overordnet ambition og fem temaer.

Én ambition, fem temaer

Ambitionen for den nye børne- og ungepolitik er formuleret således:

’Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet’.

De fem temaer er:

 1. Rettidig og forebyggende indsats
 2. Stærk tværfaglighed
 3. Mødes af ambitiøse voksne
 4. Et liv i fællesskab
 5. Høj mental trivsel

Anette Mortensen tilføjer:

– Vores ambition og temaerne sætter baren højt for, hvad det er, vi gerne vil med vores børn og unge, og jeg synes, vi får skabt en god rød tråd i vores børn og unges udvikling fra barn til voksen i Stevns Kommune. Nu forestår den næste fase, hvor vi skal omsætte ambitionen, give temaerne indhold og formulere mere konkrete ambitioner.

Næste skridt i arbejdet er et dialogmøde med en bred faglig og politisk deltagelse sammen med en række brugere med det formål at give indhold til den overordnede ambition.

På baggrund af dialogmødet udformes det første udkast til en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, som efter planen sendes i høring i august og september 2020.

Dialogmøder om Børne- og Ungepolitik

Deltagerne i dialogmødet bliver blandt andet repræsentanter fra:

 • Folke- og privatskoler samt ungdoms- og musikskole
 • Kommunale og private dagtilbud
 • Stevns Biblioteket
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Campuskoordinator
 • Stevns Erhvervsråd
 • Horisonten
 • Ungeråd, Udsatteråd og Handicapråd
 • Ungdommens UddannelsesVejledning
 • SSP-konsulent
 • Praktiserende læge
 • Kommunens forvaltning: Børn & Læring, Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg samt Politik & Borger
 • Kommunalbestyrelsen med særligt fokus på fagudvalgene Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed samt Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar