(Last Updated On: 8. september 2020)

Naturen på Stevns er et gennemgående tema i den nye sangbog ’Syngesange’

Af: Rikke Michael Hansen

Søren Krøjer og Annette Sjølund har bidraget med hhv. tekster og illustrationer til ’Syngesange’. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I sidste måned udkom ’Syngesange’, en ny sangbog med tekster skrevet af Søren Krøjer, melodier komponeret af norske Turid K. Mathiesen og illustrationer af Annette Sjølund.

Omdrejningspunktet for alle sangene er naturen på Stevns, og andre nøgleord for arbejdet med den nye sangbog har været fællesskab og samarbejde.

– For alene kan man utroligt meget, men sammen kan man meget mere, understreger Søren Krøjer, der via eget forlag har udgivet den nye sangbog.

Udviklede sig undervejs

Et samarbejde han oplevede både i dialogen med den lokale kunstner Annette Sjølund og med komponisten Turid K. Mathiesen, der er pensioneret leder af Kulturenheten i Røyken kommune og bor i Tranby i Norge. Det var også i Tranby og i Røros, at hun komponerede melodierne til den nye sangbog, hvorfor al dialog om melodierne foregik pr. langdistance.

– Når jeg sendte en ny tekst til Turid, som hun skulle skrive melodi til, så vendte hun flere gange tilbage med ønske om f.eks. en linje mere i versene. Så fik hun det, uddyber Søren Krøjer, der har flere udgivelser af digte bag sig.

Naturens gang

Resultatet er blevet 14 sange, der alle har naturen og de skiftende årstider som fællesnævner. Nogle er helt nye sangtekster, mens andre er omskrivninger af gamle sange, skrevet til en sangbog med illustrationer af Mads Stage. Alle melodier i ’Syngesange’ er tilgengæld helt nye.

– Naturen er fascinerende, både når den smiler til os, og når den viser tænder, siger Søren Krøjer, der er pensioneret lærer og tidligere socialudvalgsformand i den gamle Stevns Kommune.

Hans fascination afspejler sig i alle sangene, med skiftende årstider, sol og regn, fuglesang og fugletræk. Et af digtene, ’Naturen’ hedder det, handler i de fire første vers om naturkatastrofer, forurening og frygt for fremtiden. Men i femte og sidste strofe bliver det godt igen, blot naturen får plads til at vokse.

Sjølunds fine streg

Alle sange er ledsaget af små vignetter af kunstner Annette Sjølund, der, som Søren Krøjer formulerer det: ’er flyttet op i sværvægtsklassen i bogillustrationer’.

– Midt under coronaen kom Søren pludselig, ud af det blå, med opgaven, fortæller Annette Sjølund, der har sin base i Gevnø.

– Søren var klar i mælet og udstak en ramme, som jeg så kunne boltre mig indenfor. Da jeg læste digtene, var der i alle vers narrative billeder, som poppede op: Naturen på Stevns, fugle, insekter, siger Annette, og for hende har opgaven været en ’ren coronafest at lave’, som hun udtrykker det.

– For ligesom Søren, så elsker jeg også naturen på Stevns. Jeg er vel det, man kan kalde naturaktivist, og jeg mener, at når du fælder ét træ, så skal du plante fem nye, siger Annette Sjølund.

Kor, skoler og digitalt

Netop tiden med corona, som vi oplever i øjeblikket, har vist, at fællessang kan noget helt særligt, når man skal stå sammen hver for sig.

– At synge sammen er helt utroligt, for det skaber fællesskab, understreger Søren Krøjer.

Samtidig fremhæver han, at kunsten og kulturen har haft særdeles trange tider under coronaen.

– Derfor har jeg valgt at forære sangbøger til de lokale kor, og skolerne får tilbudt at købe klassesæt til en god pris, hvis de er interesserede, fortæller Søren Krøjer.

Han har desuden søgt Stevns Kommunes Kulturfond om støtte til at få sangbogen digitaliseret, så den kan blive lagt på nettet. Hvis ansøgningen bliver imødekommet, vil Lene Vestergård synge sangene, akkompagneret af Nikolaj Skaaning ved klaveret.

– Igen er det ved hjælp af lokale kræfter, for sammen kan vi som sagt meget mere, og vi bliver mere righoldige af det, slutter Søren Krøjer.

Bogen koster 100 kroner og kan købes hos Stevns Boghandel i Rødvig, Staxen Boghandel i Hårlev samt i Klinteshoppen i Højeruplund.

Skriv en kommentar