(Last Updated On: 24. august 2020)

Dansk Halentreprise har vundet opgaven og snart kan det første spadestik til en ny Stevnshal tages.

 

Den nye Stevnshal set fra luften. Til venstre ses Stevnsbadet med det skrånende tag. Vindfanget med glaspartier binder svømmehallen og den nye Stevnshal sammen.

Der er parkering på både nord- og sydsiden og for gående og cyklister er det oplagt at ankomme gennem Munkegårdsparken. (Illustration: A/S Dansk Halentreprise)

 

Af: Rikke Michael Hansen

Store Heddinge: Fredag i sidste uge kunne udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Mikkel Lundemann Rasmussen (K), præsentere, hvem der skal stå for byggeriet af en ny Stevnshal, hvordan den kommer til at se ud og hvad den kommer til at indeholde.

Der var i anden udbudsrunde indløbet fem bud. På seneste møde i AET-udvalget skulle medlemmerne beslutte sig for ét af dem, og valget faldt på A/S Dansk Halentreprise, der i daglig tale kaldes Dansk Hal – ikke at forveksle med Dansk Halbyggeri A/S, der stod for opførslen af Sydstevnshallen, og som i starten af året gik konkurs, hvilket bl.a. har medført forsinkelser i færdiggørelsen af Køge Idrætsparks hal 3.
Dansk Hal har bl.a. stået for opførslen af den nye træningshal på Gymnastikefterskolen Stevns.

Flot og funktionel til en god pris

Mikkel Lundemann Rasmussen glæder sig til, at hallen står færdig til næste år. (Foto: Rikke Michael Hansen)

I samarbejde med rådgivende ingeniør Rønslev og arkitektfirmaet Mangor & Nagel arkitekter A/S – som også er arkitekterne, der tegnede svømmehallen Stevnsbadet – er Dansk Hal kommet med deres bud på en hal, der lever op til Stevns Kommunes ønske om en ’tidssvarende, moderne arkitektonisk holdning under naturlig hensyntagen til omgivelserne og de overordnede bestemmelser i lokalplanen’, sådan som det står formuleret i det oprindelige udbudsmateriale.

– Buddet fra Dansk Hal var en klar vinder. Det bliver en hal, der er flot og funktionel til en god pris, siger Mikkel Lundemann Rasmussen om den ny idrætshal, som kommer til at ligge i sammenhæng med svømmehallen.

– Vi får meget for pengene, og jeg blev positivt overrasket over det arkitektoniske udtryk. Den bliver superflot og vil passe godt ind i omgivelserne. Det bliver en hal, man stolt viser frem, siger udvalgsformanden, der gerne omtaler den nye Stevnshal som et moderne forsamlingshus.

Råt rum til skydebane

I udbudsmaterialet var en prioriteret liste med i alt 11 ønsker til den nye hal, og 6 af disse er med i buddet fra Dansk Hal.

I totalentreprisen var listet 11 ønsker til ekstra funktioner, der – så vidt som budgettet gjorde det muligt – skulle være en del af projektet.

Disse ønsker på den prioriterede liste bliver imødekommet:

 • 1. Multisal inklusiv depot – opfyldt
 • 2. Større foyer og indgangsareal – opfyldt
 • 3. Tekøkken – opfyldt
 • 4. Råt rum til køkken – opfyldt
 • 5. Råt lokale til skydebane – opfyldt
 • 7. Større depotrum – opfyldt

Disse ønsker på den prioriterede liste bliver ikke imødekommet:

 • 6. Bredere tribune til publikum
 • 8. Ekstra omklædningsrum
 • 9. Ventilationsanlæg til hallen
 • 10. Fitnessrum
 • 11. Forberedelse til springgrav

Af materialet fremgår, at det vil være muligt at forlænge og/eller udbygge faciliteterne mod vest, således at flere af ønskerne kan blive en realitet på et senere tidspunkt.

Som det fremgår ovenfor er der godt nyt til skytteforeningerne, som får et 270 kvadratmeter råt lokale stillet til rådighed, der skal indrettes til en skydebane på 10×27 meter, med mulighed for egen indgang.

Den nye Stevnshal får et samlet areal på 2.535 kvadratmeter fordelt på 19 forskellige rum. Størst er selve idrætshallen som inklusiv en tribune med tre rækker siddepladser til tilskuere er på 1.088 kvadratmeter, med en 20×40 meter håndboldbane med omkringliggende sikkerhedszone og en loftshøjde til underkant drager på 7 meter.

Der kommer også en mindre multisal, som f.eks. kan anvendes til opvarmning, gymnastik, fitness, trampolin og bridge.

Hallen vil desuden have flere omklædningsrum, klublokaler med tekøkken, toiletter, foyer, depotrum og et råt rum, som er gjort klar til indretning af et køkken.

Vindfanget, der vil forbinde Stevnshallen og Stevnsbadet, bliver også indgang til begge.

Til gengæld bliver ønsket om flere tilskuerpladser ikke imødekommet, hvilket ønskerne om et ventilationsanlæg i hallen, et fitnessrum samt forberedelserne til en springgrav heller ikke gør.

Det vil ifølge tilbudsmaterialet være muligt at forlænge og/eller udbygge faciliteterne mod vest på et senere tidspunkt.

Økonomi og tidsplan holder

Selve ankomsthallen, vindfanget, har store glaspartier. De to grundfarver i den nye hal er sort og hvid, Den lave bygning omkring idrætshallen udføres i sorte stålplader med lodrette spor af, suppleret med sortmalede lodret monteret træbeklædning mellem vinduespartierne. Selve idrætshallen udføres i hvide stålplader med vandrette spor. (Illustration: A/S Dansk Halentreprise)

Byggeriet af den nye Stevnshal har været sendt i omvendt udbud af to omgange. Efter første udbudsrunde besluttede kommunalbestyrelsen før sommerferien at øge anlægssummen til det nye byggeri for derefter at sende byggeriet ud i en ny budrunde.

Entreprisesummen, den såkaldte targetpris, blev dengang hævet fra 18,5 mio. kroner til 22. mio. kroner, således at flere ønsker til hallen kan imødekommes. Baggrunden for at øge anlægssummen skete i forlængelse af, at et flertal i Folketinget tidligere i år gjorde det muligt for kommunerne at hæve anlægsudgifterne.

Desuden er afsat syv millioner kroner til udenomsarealer, inkl. parkering på syd- og nordsiden samt en ny tilkørselsvej.

Første spadestik vil forventeligt blive taget indenfor de kommende måneder og den nye Stevnshal skal stå færdigbygget og klar til brug i efteråret 2021. Dog med det forbehold, der ofte er i byggeri, nemlig vejret, som potentielt kan forsinke byggeriet.

Rummene i den nye Stevnshal er:

 • Vindfang
 • Foyer/loungeområde
 • Multisal
 • Depot til multisal
 • Rå – skydebane
 • Rå – køkken
 • Rengøringsrum
 • Teknik
 • Omklædningsrum for personale
 • IT- og krydsfelt
 • Personalekontor
 • Forrum + toiletter
 • Dommeromklædning
 • Klublokale
 • Klublokale
 • 4 omklædningsrum med udgang til boldbanerne
 • Ventilationsrum
 • Depot hal
 • Idrætshal inkl. tilskuerbænke

 

Skriv en kommentar