(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Højerup: Kathrine Hendriksen fra Rødvig Kro og Badehotel har holdt sin sidste beretning.

Hun bebudede nemlig i den sammenhæng, at hun gik af som formand, og at det var meningen, at Claus Høgenhaug fra Rødvig Ferieby, skulle konstitueres i hendes sted på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Selvsamme Høgenhaug holdt i øvrigt et foredrag om status på de såkaldte »landcykler« umiddelbart inden generalforsamlingen gik i gang.

Den nye bestyrelse

Selvom hun nu ikke mere er formand, så stillede hun op til genvalg i bestyrelsen, og sammen med Dan Christensen blev hun genvalgt uden modkandidater.
Ud over disse to består bestyrelsen derfor fortsat af formand Claus Høgenhaug, Roula Albitar samt Jens Carl Jørgensen.
Som suppleanter blev Karl Peter Andersen og Johs. Johansen også genvalgt.

erni

Skriv en kommentar