(Last Updated On: 12. januar 2021)

Pyramiden skal igen blive et kulturelt samlingspunkt, ligesom forundersøgelser skal bane vejen for bl.a. bådebroer ved Boesdal og Højerup. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Klinten: Stevns Kommune har fået fondsmidler fra Realdania på 300.000 kr. til at lave en forundersøgelse af bl.a. Pyramiden i Boesdal, som ligger i det område hvor det kommende Besøgscenter Stevns Klint skal ligge.

Arkitektonisk værdi

Den tidligere tørrelade for kridtsten, Pyramiden, blev i 2019 midlertidig lukket på grund af asbestfare fra den ikoniske bygnings tagplader.

I 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at der på grund af sundhedsrisiko ikke længere skulle afholdes kulturelle arrangementer i bygningen. Men nu skal den 25 meter høje og 3.000 m2 store bygning undersøges da den har ”stor arkitektonisk værdi”, som det hed i Landsforeningens for By- og Landskabskulturs fredningsforslag, der i øvrigt blev afvist af Det Særlige Bygningssyn.

Men det forhindrer ikke, at den spektakulære bygning indgår i Stevns Kommunes udviklingsplan for Destination Stevns Klint.

Kulturelt samlingspunkt

Ifølge centerchef Annette Lisa Kjær fra Stevns Kommune, satses der på, at udarbejde et motiveret forslag til hvordan Pyramiden omdannes til et ”enestående kulturelt samlingspunkt”.

– Det er forundersøgelser, som er nødvendige for senere at kunne sende de ”store” ansøgninger afsted vedrørende trappe i Højerup, renovering af pyramiden med videre, forklarer Annette Lisa Kjær.

Centerchef Annette Lisa Kjær står i spidsen for ny undersøgelse af bl.a. Pyramidens fremtid.

Forundersøgelsen indebærer en teknisk gennemgang af bygningen for at belyse hvad der skal til for at Pyramiden kan tages i brug som kulturelt samlingspunkt.

Foruden bygningens særlige kulturhistorie skal det vurderes hvordan brandsikring, flugtveje, strøm, toiletter, akustik, scene, lysbomme og ikke mindst asbestproblematikken kan sikres, både i forhold til investering og drift.

Broer, stier og platforme

Et andet vigtigt punkt er hvordan der skabes en forbindelse mellem land og vand, som vil gøre verdensarven Stevns Klint mere tilgængelig for besøgende.

På nuværende tidspunkt besøges den 17 km lange kystklint af ca. 150.000 gæster om året, og det antal vil øges når Besøgscentret som planlagt åbner i 2022.

Derfor skal der foretages en behovsafklaring og analyse af tre mulige anlæg, som drejer sig om en ny brugervenlig trappe og udsigtsplatform ved Højerup; et stianlæg ved Boesdal med en bred grusvej til havet ved ”Tippen”, hvor der før i tiden blev læsset flint ud i havet; og endelig bådebroer ved Højerup og Boesdal, som i kombination med havnen i Rødvig kan gøre Stevns Klint tilgængelig for turbåde og kajakroere.

Udvikler forretningsmodel

Centerchef Annette Lisa Kjær fortæller at arbejdet med at konkretiserer projekter sker i forhold til hele udviklingsplanen for området.

– Vi gik så småt i gang i november sidste år med at konkretiserer formidlingen af Distination Stevns Klint, hvor vi bl.a. skal se på skilte, bænke, særlige udsigtssteder, trappe i Højerup, siger Annette Lisa Kjær.

Den nye bevilling, som er målrettet bl.a. Pyramiden, skal bruges til at se på en forretningsmodel, der inddrager elementer af den såkaldte oplevelsesøkonomi.

– Kan vi lave en »multikulturhal« som kan bruges af mange og samtidig hvile på et bæredygtigt grundlag, også økonomisk, det skal vi nu undersøge. Vi har fået mange gode input, og vi har supermange fine aktører med os, som f.eks. Stevns Teaterforening, og vi kontaktes ofte af filmselskaber, som vil benytte Pyramiden. Men nu laver vi en skitse over muligheder, og derfra kontakter vi relevante fonde for at skaffe finansiering, siger Annette Lisa Kjær.

Centerchefen forventer at skitsearbejdet sker hen over foråret, og at den endelige undersøgelse er færdig inden sommeren 2021.
sky

Skriv en kommentar