(Last Updated On: 2. august 2022)

DMI er i gang med at udskifte gamle målere.

Af Klaus Slavensky

DMI’s nye vandstandsmåler i Fiskerihavnen i Rødvig. (Foto: Donald Telfer)

Rødvig: Selvom man har sin jævnlige gang i Rødvig Havn, kan man pludselig opleve noget nyt.

Det skete for en af lokalavisens læsere, der meldte, at der var kommet en ny vandstandsmåler i fiskerihavnen, og som godt ville vide hvorfor og hvem der står bag.

Moderne og præcis måler

Og en god lokalavis sætter naturligvis straks ”graverredaktionen” på opgaven, og fandt med hjælp fra formanden for Rødvig Fiskeriforening, Kristian H. Olsen, frem til at det såmænd var selveste Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der, som en af de ældste statslige institutioner i Danmark, i øvrigt har 150-års jubilæum i år.

DMI udskiftede vandstandsmåleren i Rødvig Havn den 21. oktober 2021, fra en gammel type, til en mere moderne og præcis måler.

Apparatet måler vandstanden der, hvor den er placeret. Altså i selve havnen. Den måler vandstanden fra skabet ned til havoverfladen i det ene metalrør, i det andet rør måles trykket af vandsøjlen over bunden af røret.

– Grunden til, at der er en vis overinformation i én installation, er ønsket om backup, forklarer Jens Quirin Hansen, der er leder af enheden Observationsinfrastruktur.

Denne enhed arbejder med tilvejebringelse af meteorologiske observationer fra Rigsfællesskabet. Enheden udvikler og driver alle typer meteorologiske målesystemer på land, til havs og i luften, lige fra enkle nedbørmålere til komplekse vejrradaranlæg og radiosondestationer i Grønland.

Enheden deltager aktivt i internationale samarbejder på observationsområdet samt arbejder med implementering af nye standarder fra Verdens meteorologiske organisation (World Meteorological Organisation).

Varsler om stormflod

Tilbage til vores lille sommerhistorie og den nye måler på havnen i Rødvig.

– Måleren, der måler fra skabet til overfladen af havet, er meget præcis, men den fungerer ikke, hvis der kommer is i røret, for hvis det sker, så tages trykmåleren i brug, fortæller Jens Quirin Hansen, og oplyser, at DMI er i gang med modernisering af nettet af vandstandsmålere, og hovedparten af målere i Danmark er nu af samme type, som ses på billedet. De nye målere er mere præcise, men ellers måler de det samme.

– Teknik og kommunikation er mere moderne. DMI har vandstandsmålere fordelt over hele landet, derudover har Kystdirektoratet vandstandsmålere, og der er desuden mange lokale målere i havnene. De målere, der endnu ikke står opdateret i Københavns Havn, Drogden, Tejn (Bornholm) og Sjællands Odde. Målerne bruges til varsling af forhøjet vandstand i forbindelse med f.eks. stormflod. Derudover bruges måling af vandstand lokalt i havne og af skibstrafik, slutter Jens Quirin Hansen sin forklaring, der hermed er givet videre til de videbegærlige gæster i Rødvig Havn.

Skriv en kommentar