(Last Updated On: 29. december 2020)

I det nye år skal der efter alt at dømme forhandles om det længere ventede trafikudspil fra regeringen. Vi er mange, der længe har presset voldsomt på for at få sat skub i disse forhandlinger, så de nødvendige infrastrukturinvesteringer kan blive sat i gang.

En ny statsvej fra Stevns og til motorvejsnettet er en af disse vejstrækninger, som samfundet og de mange trafikanter i området har stærkt brug for. Det vil sikre en ordentlig vejbetjening af Stevns, hvor man i dag som bekendt er ”tvunget” gennem Køge med store trafikale gener til følge.

En ny vej vil mindske det samfundstab, som dårlig trafikbetjening medfører, når mobiliteten er for ringe. Og det vil kunne løfte hele Stevns-området, når det blive lettere at tiltrække investeringer, bosætning og arbejdskraft.

Derfor var en ny vej fra Stevns også med i den aftale, som den tidligere V-ledet regering lavede inden folketingsvalget sidste år – men som den nuværende S-regering desværre har udskudt i over halvandet år. Stevns-vejen skal med i en ny trafikaftale. Det arbejder jeg for, kommer til at ske forhåbentlig allerede i første halvdel af 2021.

Jacob Jensen (V), MF
Næstformand i Region Sjælland

Skriv en kommentar