(Last Updated On: 14. marts 2019)

Det blev den sydlige vejforbindelse som blev valgt. Det er den blå linje som udgår fra Klippinge til motorvejen. Den nordlige forbindelse (rød) og omfartsvej ved Strøby Egede (lyseblå) er ikke med i aftalen.

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti sikrer 578 mio. kroner til vejprojekt

Stevns: Over 40 års ventetid er slut: En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti har netop sikret en vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen.

Årtiers diskussion er slut

I årtier har skiftende kommunalbestyrelser, borgerforeninger og Ane i Kæret diskuteret statsvej, gennemfartsvej, sydlig eller nordlig forbindelse, men nu er beslutningen taget.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte en række konkrete projekter, herunder anlæg af vejforbindelse til Stevns.

Glæde blandt politikere

Borgmester Anette Mortensen (V) har på Facebook skrevet: “Herfra skal lyde en kæmpe tak til regeringen og DF for at afsætte 578 mio. kr. til en ny vej til Stevns”, efterfulgt af klappende hænder og en smiley.

En af politikerne bag aftalen, Martin Henriksen (DF) siger til Stevnsbladet:

– I forbindelse med aftalen om et sammenhængende Danmark er jeg glad for, at der anlægges en vejforbindelse til Stevns. Strandvejen syd for Køge, samt Vordingborgvej/Ringvejen gennem Køge har længe været belastet af voldsom pendlertrafik fra Stevns. Til stor gene for alle i området. Etableringen af den nye vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Stevns sikrer aflastning af disse veje og derudover sikrer det, at forbindelserne til Stevns bliver forbedret, siger han.

– De cirka 600 mio. kr. til etableringen af den nye vejforbindelse til Stevns. Et projekt, som igangsættes i 2024. Jeg ved, at der er mange som igennem længere tid har efterlyst en bedre vejforbindelse, og jeg håber i den grad, at den nye vejforbindelse vil være en fordel for lokalområdet, slutter Martin Henriksen.

Anlæg af vejforbindelse

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti lægger vægt på, at Strandvejen syd for Køge, samt Vordingborg-vej/Ringvejen gennem Køge, begge er belastet af pendlertrafik fra Stevns.

”Ved at etablere en ny vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Stevns kan disse veje blive aflastet og samtidig kan forbindelserne til Stevns forbedres”, hedder det i aftaleteksten.

VVM-undersøgelsen

Da regeringen og Dansk Folkeparti indgik finanslovsaftale for 2019 blev der bl.a. sat penge af til en VVM-redegørelse af en vejforbindelse fra Stevns til motorvejsnettet.

VVM står for vurdering af virkninger for miljøet, og er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø. VVM-undersøgelsen er således første skridt på vejen for at projektet kan blive ført ud i livet.

Til indsatser for forbedret infrastruktur har forligsparterne i alt afsat 23 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021, som skal anvendes til at gennemføre VVM-undersøgelser og udarbejde beslutningsgrundlag for infrastrukturprojekter, heriblandt statsvejen til Stevns.

Forventes at starte i 2024

Den samlede proces er gået stærkere end forventet, og nu er den sydlige vejforbindelse mellem motorvejen og Stevns tæt på en realitet.

Der gennemføres en VVM-undersøgelse af projektet, som forventes afrapporteret i 2021.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 578 mio.kr. (2019-pl) til en ny vejforbindelse til Stevns. Projektet igangsættes i 2024.

Der er et men …

Den langsigtede plan for investeringer på 112,7 milliarder til ny infrastruktur i Danmark betyder desuden, at der skal bygges nye jernbaner og veje, ligesom de mest belastede motorveje udvides eller forlænges, der skal etableres en tredje Limfjordsforbindelse, og så skal der øremærkes penge til puljer til eksempelvis støjbekæmpelse og cykelprojekter.

Parterne kan ikke nå at vedtage planerne før folketingsvalget, og derfor kan det kun gennemføres, hvis de fire partier tilsammen har et flertal efter valget, eller hvis de kan skaffe et flertal for deres aftale efter valget.

sky

Martin Henriksen (DF): “Jeg håber i den grad, at den nye vejforbindelse vil være en fordel for lokalområdet.”

 

Borgmester Anette Mortensen: “Kæmpe tak til regeringen og DF for at afsætte 578 mio. kr. til en ny vej til Stevns.”

Skriv en kommentar