(Last Updated On: 10. september 2018)

Vejdirektoratets trafikrapport blev frigivet, og de to kommuner skal forholde sig til den politisk.

Jeg har fra 2014 deltaget i en arbejdsgruppe mod Sydlig Stevnsvej sammen med en repræsentant fra Strøby Borgerforening, bistået af to jurister.

På et orienteringsmøde med Vejdirektoratets undersøgelsesgruppe april 2018 fik vi oplyst, at ”Sydlig Stevnsvej aflaster ikke Herfølge og Køge med en eneste bil”. Nå, – men så er Sydlig Stevnsvej vel begravet for evigt.

Den oplysning burde fremgå i rapporten med flammeskrift. Det gør den ikke – den er godt gemt i 5-6 linje.

Undersøgelsesgruppen har vist ikke haft helt så frie hænder som oplyst. Der har været kontakt til kommunernes forvaltning (økonomiudvalget), og Køges fingeraftryk er ikke til at tage fejl af!

Så kunne de oplyse, at ”der ikke er biologiske hindringer i form af rigkær eller lignende for omfartsvejen syd om Strøby Egede”. Nå, hvor er det blevet af? Tja, det er der i hvert fald ikke nu. Tak.

I Vejdirektoratets trafikrapport 1987 var omfartsvejen ved Strøby Egede anført med en forrentningsprocent på 14,2 %, – (selv 6-7 % er positivt). I denne rapport er den anført med 13,6 %, men det skyldes nok, at en forbindelsesvej mellem Kystvejen og Stevnsvej ikke er medregnet. Den vej må Stevns Kommune påtage sig, og det har de faktisk lovet beboerne på Kystvejen. Samlet er det et projekt af meget, meget stor samfundsnyttig værdi.

Og så spurgte vi, om de ud over vejtrafik havde foretaget en undersøgelse af de øvrige transportformer Stevns-Køge. Det vil sige busser og lokaltog. ”Nej, det var ikke med i opgaven”.

Vi har to gode landeveje til biler og busser, og en lokalbane midt gennem Stevns og langt ned i Fakse kommune. Køge er i gang med en meget omfattende omstrukturering af transportformerne, som slet ikke er bedømt i trafikrapporten.

Spørgsmålet er, om ikke hele transportsektoren skulle bedømmes for fremtiden, inden man begynder at lave veje afhængig af hvor politikerne bor!

En tidligere amtsborgmester sagde en gang, at skal Køge og Stevns have løst deres transportbehov mod Storkøbenhavn, så skal der spilles på alle tre strenge: biler, busser og tog. En af strengene alene løser ikke problemet på rimelig vis for brugerne. Det var kloge ord, som også kan bruges i dag.

Med venlig hilsen

Georg Vad-Nielsen
Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

Skriv en kommentar