(Last Updated On: 8. december 2020)

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Stevns Kommune stramme besøgsrestriktioner på plejecentrene som f.eks. Egehaven i Strøby Egede. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Ældreomsorg: December måned startede med et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre restriktioner for besøg på vores plejecentre.

Dette påbud blev sendt til bl.a. Stevns Kommune.

Nye stramme regler

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i kommunen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang tilalle kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020.

Beboerne på de omfattede plejecentre har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg, jævnfør bekendtgørelsens § 6.

De midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre mv., som kommunalbestyrelsen omgående skal udstede, skal indebære, at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen, og

Endelig skal besøg i andre situationer end de situationer, som omtalt ovenfor, foregå på udendørs arealer.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der i kommunen er konstateret højt antal smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, meddeler Styrelsen for Patientsikkerhed.

Særlig sårbar gruppe

Direktør i Stevns Kommune, Ralf Klitgaard Jensen, siger i den anledning, at det indebærer, at hver beboer nu er begrænset til at kunne få besøg af én person i sin egen bolig og af en til to personer yderligere i særlige besøgsrum, vi er ved at indrette.

– Stevns Kommune har ikke nogen smittede beboere på vores plejecentre, så de nye restriktioner skal hos os alene ses som en ekstra foranstaltning for at beskytte en særligt sårbar gruppe borgere’, fortæller Ralf Klitgaard Jensen of tilføjer:

– Det har stor betydning for de ældre, når de ikke kan få besøg som de plejer, men heldigvis er der ikke tale om en total nedlukning som vi så i foråret. Samtidig er vores personale selvsagt klar til at yde den pleje og omsorg, de ældre har behov for, slutter han.
sky

Skriv en kommentar