(Last Updated On: 16. marts 2016)

Læserbreve-735x415I Stevns kommune skal skolebusruterne fremover betjenes af Movia. Det betyder ændrede ruter og ændrede bustider.

På Store Heddinge Skole betyder det, at mellem 70 og 140 af vores elever skal vente på bussen tre gange om ugen i 35 minutter og to gange om ugen i 55 minutter. Herefter skal de så ud på en lang bustur efter en i øvrigt meget lang skoledag.

Man behøver ikke megen fantasi for at forestille sig, hvordan det kan nå at udvikle sig på skolens parkeringsplads, når over 100 børn og unge i alle aldre skal stå der og vente i så lang tid.

Eller hvor meget det kan forstyrre de elever, der stadig har undervisning, når deres kammerater, meget forståeligt, trækker indenfor på skolen i ly for blæst og regn.

Forslag til at undgå denne ventetid kunne være, at ændre skolens »ringetider«. Det ville vi da her fra skolens side også gerne – det kan bare ikke på nogen måde lade sig gøre, uden at flytte ventetiden til den anden ende af dagen. Alternativt kan vi sætte 2-3 lærere til at holde opsyn med eleverne. Det vil selvfølgelig kunne opretholde en vis ro og orden.

Det skal nævnes, at skolen ikke er forpligtet til at holde opsyn med elever, der har fået fri fra skole, og vi har da heller ikke tildelt nogen resurse til det.

Det betyder så, at vi skal finde resursen til de ekstra gårdvagter et andet sted. Det kunne f.eks. være at nedlægge 6 timer støtteundervisning om ugen. Og så skal eleverne stadig vente længe på bussen i rusk og regn.

Stevns kommune vil gerne tiltrække flere børnefamilier. Hvis det her er, hvad vi kan tilbyde, vil Stevns nok ikke blive de resursestærke familiers førsteprioritet.

Lærerne på Store Heddinge Skole synes, at det er helt urimelige forhold at byde vores elever.

På Faglig Klub, Store Heddinge Skoles vegne
Marianne Agerskov

 

Skriv en kommentar