(Last Updated On: 9. august 2022)

For første gang hjælper Stevns Frivillighedscenter boligforeninger.

Der var fællesskab i alle aldre, da repræsentanter fra tre DAB’s boligafdelinger holdt kursus med Stevns Frivillighedscenter. (Privatfoto)

Foreningsliv: Stevns har over 200 frivillige foreninger, som dækker alt fra idrætsforeninger til patientforeninger, forsamlingshuse og alle former for interessefællesskaber.

I starten af sommeren mødte 18 engagerede borgere fra DAB’s 3 boligafdelinger på Stevns, op til kurset “Nye fællesskaber – sådan kommer du i gang” i Stevns Frivillighedscenter.

Og det er første gang Frivillighedscentret understøtter boligforeninger, forklarer daglig leder Lena Bjerrum Bach.

Tre boligafdelinger

Bag initiativet stod Janne Jakobsen, som selv bor i Brandskildeparken, og som arbejder som kontorassistent i Stevns Frivillighedscenter.

– Jeg har længe ønsket mig et fællesskab, hvor man kan lave kreative ting sammen med andre. Men det kan være svært at få startet op. Så da jeg arbejder i Stevns Frivillighedscenter, og ved, at vi hjælper nye foreninger og fællesskaber i gang, fik jeg idéen til, at vi kunne hjælpe det i gang, fortæller Janne Jakobsen.

Hun undersøgte mulighederne og fandt ud af, at DAB tilbyder kurset ”Nye Fællesskaber – sådan kommer du i gang” til DAB’s boligafdelinger. DAB var meget positiv overfor ideen og sammen med fællesskabskonsulent Christine Wenstrup og Janne som kursus-tovholder fra Stevns Frivillighedscenter, blev dagen planlagt.

De fik organiseret, at der blev husstandsomdelt invitationer til 167 husstande i DAB’s tre boligafdelinger på Stevns: Brandskildeparken, Nimgården og Baunehøj.

Udvid naboskabet

På kursusdagen var alle tre afdelinger repræsenteret, hvilket gav anledning til mange gode ide-udvekslinger og inspiration.

Christine Wenstrup gav mange gode tips til, hvordan man kommer i gang med nye fællesskaber:

– Husk ikke at stå alene med opgaverne. Et godt tip er at man starter 2-4 stykker sammen. Gruppen kan så tage fat i en person hver, som igen kan tage fat på et par personer. Lige pludselig er man mange om at løfte opgaverne, og det bliver meget sjovere og lettere, fortalte hun.

Kursisterne udvekslede idéer lige fra petanque, gågrupper, kaffeklub til blomsterbyttedag, og at give hinanden en hjælpende hånd.

– Det er vigtigt at få hjælp til at udvide naboskabet, og det bistår vi gerne med, oplyser Lena Bjerrum Bach, fordi det også handler om medborgerskab.

– Vi har mange foreninger med i vores netværk, og vores ambition er at få flere med i de over 200 interesseforeninger som findes på Stevns. Vi kan på den måde introducere foreningerne til hinanden. Og vi håber at flere bofællesskaber vil bruge os, så den daglige kontakt kan blive til løbende fælles aktiviteter, slutter Lena Bjerrum Bach, der kan findes på Hovedgaden 46 i Hårlev og kontaktes på tlf. 61 13 12 74 eller via kontakt@stevnsfrivllighedscenter.dk
sky

Skriv en kommentar