(Last Updated On: 20. august 2019)

Afstanden mellem hjem og skole, især i kommuner som Stevns, giver de nye folkeskoleelever lang vej til skole. (Foto: Klaus Slavensky)

Skolestart: August måned er skoletart, og ifølge centerchef Daniel Gottrup modtog Hotherskolen 33 nye elever til 0. klasse, Strøbyskolen fik 66 nye elever til 0. klasse, og Store Heddinge Skole, som har rullende skolestart, modtager den 1. september 19 nye elever til 0. klasse, samtidig med, at der for øjeblikket er 21 elever, som er rullet ind inden sommerferien.

Omfatter kun folkeskoler

Danmarks Statistik har netop opgjort en undersøgelse om de nye elevers skoleveje, og i forhold til 2008 har de nye folkeskoleelever samlet set fået lidt længere til skole.

I 2008 var median-afstanden til skole 1,3 km for folkeskoleelever i 0. klasse, mens den var 1,5 km i 2018.

Folkeskoler er kun kommunale grundskoler, og børn på frie grundskoler er altså ikke med i opgørelsen i denne artikel.

Størst afstand på landet

Det er især børn uden for de store byer, som på Stevns, der har fået længere til skole.

Når man inddeler kommunerne i grupper er median-afstanden vokset med 245 m i landkommuner og 212 m i oplandskommuner, i hvilken kategori Stevns hører til, mens den i hovedstadskommuner og storbykommuner er vokset ganske lidt med henholdsvis 56 m og 35 m.

Status quo på Stevns

Stevnsbladet har fået aktuelle tal fra Danmarks Statistik om de stevnske skoleveje, og her viser det sig, at den såkaldte mediandistance ikke har rykket sig synderligt over de ti år, som undersøgelser omfatter.

– For Stevns kommune var median-distancen til skole, for nulte klasser i 2008 2,8 km eller 2753 meter, mens den i 2018 var 2,8 km eller 2760 meter, fortæller fuldmægtig Mikkel Jonasson Pedersen fra Danmarks Statistik.

446 kører med skolebus

I en oplandskommune, som Stevns, ligger skolerne ganske spredt og ofte langt fra de mindre landsbyer, hvorfor Stevns Kommune har skolebuskørsel for at mindske de lange afstande.

For de tre folkeskoler, Strøbyskolen, Hotherskolen og Store Heddinge Skole, er der ifølge Daniel Gottrup udstedt i alt 446 skolebuskort per12. august i år.
sky

Skriv en kommentar