(Last Updated On: 12. juli 2022)

Stevns: Udsatterådet – som i sidste valgperiode blev nedsat af Kommunalbestyrelsen som rådgivende organ på lige fod med Ældrerådet og Handicaprådet – har i sin levetid haft en del udskiftning blandt medlemmerne. Senest har fire af pladserne stået ubesat gennem nogen tid.

Men nu er det lykkedes at få besat tre af de fire ledige pladser. Således har Retshjælpen på Stevns indstillet sin daglige leder: Hanne Rose Andersen-Aagaard som medlem, mens Røde Kors Stevns har indstillet sin formand: Susanne Lintrup. Endelig har livsekspert Tanja Lemming Westermann selv henvendt sig med ønske om at blive medlem.

Udsatterådet indstillede alle tre som nye medlemmer, og det har Social og Sundhedsudvalget godkendt på sit seneste møde før sommerferien. Herefter er sagen konfirmeret i såvel Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismeudvalget og til sidst i Økonomiudvalget.
hfi

Skriv en kommentar