(Last Updated On: 7. februar 2020)

Der findes et mundheld, der siger: „Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre”, men det var ikke søkort, men hele to dagsordener, som blev nærstuderet, da Sejlklubben Rødvig holdt generalforsamling. (Privatfoto)

Sport: Der var gode nyheder på generalforsamlingen i Sejlklubben Rødvig i sidste uge, og denne gang handlede det ikke om de mange sejrspokaler, som klubben har vundet sidste år.

Stabil medlemsstigning

Sejlklubben Rødvig fik hele to nye medlemmer sidste år, og har nu 153 af slagsen.

Det kunne formand Rolf Larsen blandt meget andet berette om, da den lokale forening holdt sin generalforsamling. Og dermed kunne han også konstatere, at medlemstallet har ligget rimeligt stabilt i en årrække.

Ønsker flere unge

Stigningen på to styk i forhold til sidste år fortæller dog ikke noget om medlems-sammensætningen, hvor man i den forgangne sæson oplevede et lille fald i ungdoms-gruppen op til 24 år, mens tilgangen kom med fem nye medlemmer, der alle var over 25 år.

– Da vi har haft en lille afgang i ungdomsafdelingen i løbet af sæsonen, så skulle vi gerne lykkedes med at tiltrække nye unge til den nye sæson. Det arbejder vi på, sagde Rolf Larsen blandt andet til de 33, der var mødt op, da sejlklubben afviklede såvel ordinær samt ekstraordinær generalforsamling.

To møder på én gang

Der blev på de to møder vedtaget nogle små justeringer i vedtægterne, som alle fremmødte kunne stemme for.

Formanden fremhævede i sin beretning det gode samarbejde med andre foreninger på havnen.

– Sidste vinter startede vi med fællestræning med Rødvig Roklub i Sydstevnshallen. Hver tirsdag i vinterhalvåret samles vi i hallen til to timer med fællestræning, hvor vi både forener alle aldersklasser og to foreninger på havnen. Det kører nu på andet år og er et rigtigt godt tilbud for alle sejlklubbens medlemmer, forklarede formanden.

Byggeprojekter i gang

Sejlklubben var i det forgangne år også en del af processen med den nye lokalplan for lystbådehavnen i Rødvig.

– Overordnet kan vi som sejlklub være tilfredse med resultatet på lokalplanen. Vigtigst er at byggefelt A2 på Østmolen ikke fjernes. Der er fortsat mulighed for at udvikle og at udvide havnens området til glæde for havnens brugere og gæster. Dog kan der fortsat arbejdes på, hvilket type af bebyggelse, der kan være i fremtidige revisioner af lokalplanen. Desuden er vurdering bag byggefelt A1, hvor sejlklubben ligger, vigtig, da den slår fast, at klubben og klubhuset ligger, hvor det gør, og vi fortsat skal have mulighed for om- og tilbygninger, konkluderede Rolf Larsen i den sammenhæng.

Den nye besætning

Den nye sammensætning for bestyrelsen i Sejlklubben Rødvig Stevns er formanden Rolf Larsen, Leif Sinius på kassererposten, og Michael Andersen snuppede sekretærtjansen, mens Jes Johnsen stillede sig til rådighed som suppleant.

Skriv en kommentar