(Last Updated On: 20. februar 2020)

„Det er uafhængigt af hvordan spillet om udligningsreformen ender.”

Her på markerne, bag Stevnshøj, skal de nye plejeboliger bygges. (Foto: Klaus Slavensky)

Omsorg: De stevnske politikere er ikke blevet handlingslammede over udsigten til hårde forhandlinger om en udligningsreform, der som udgangspunkt kan betyde ekstra omkostninger for Stevns.

Planlægningen af nye plejeboliger er i fuld gang.

55 nye boliger i alt

De nye plejeboliger bygges ved det nuværende Stevnshøj, ud mod marken.

Stevns kommunes anlægsudgift til de 55 pladser skønnes samlet set at blive 26,3 millioner, fortæller formanden for kommunens social- og sundhedsudvalg, Henning Urban Dam Nielsen (S).

Anlægskronerne til etape 1 betyder 25 nye boliger, og disse penge er sat af i budget 2020 og 2021.

– Byggeriet opføres som almennyttigt boligbyggeri og dermed er det lejerne, der via huslejen betaler for byggeriet. Den samlede anlægspris kendes ikke præcist endnu, men vores deponering er 10 pct., så i underkanten af 200 millioner er nok ikke helt ved siden af, lyder det fra udvalgsformanden.

Planlægning i fuld gang

For øjeblikket indhentes der prissætning af grund, udvælges tre mulige boligselskaber, udarbejdes tidsplan med bl.a. møder med boligselskaber i 2020, og en forventet indflytning ultimo 2021.

De i alt 55 nye boliger skulle næsten halverer ventetiden fra 2020 til 2021, men på trods af dette er prognosen om behovet for plejeboliger høj de næste 10-20 år.

– Det er derfor, at udvalget har besluttet at bevare Plushøj og at bygge nyt i Store Heddinge, fastslår Henning Urban Dam Nielsen.

Kapløb med ventelister

Regeringens forslag til udligningsreform kalkulerer med, at Stevns skal betale syv millioner kroner, får det opsættende virkning på planerne om plejeboligbyggeri, vil Stevnsbladet godt vide.

– Udligningsreformen ændrer ikke ved, at vi skal bygge de planlagte 55 nye plejeboliger. Det handler simpelthen om at have kapacitet til fremtidens behov, lyder det fra Henning Dam Urban Nielsen.

– Vi er jo forpligtet på at have plejepladser nok, ved at lovgivningen foreskriver, at vi skal leve op til en to måneders plejeboliggaranti, hvis man som borger skriver sig op på den generelle venteliste, der betyder, at man ikke har et særligt ønske til plejeboligens placering i kommunen.

Berettiget til plejebolig

I forhold til fremtidige driftsudgifter er udvalgsformandens forventning ikke, at driftsudgifterne som konsekvens af flere plejeboliger vil stige noget særligt. Det handler om, at borgerne jo er her i forvejen, understreger han.

Hvis man er berettiget til en plejebolig, betyder det, at man har et ret stort behov for pleje og omsorg. Det har man jo uagtet om man bor hjemme eller på plejecenter og den udgift der er ved at pleje borgeren hjemme, på det tidspunkt hvor man er visiteret til en plejebolig, svarer nogenlunde til driften af en plejeplads, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Andelen af ældre vokser

De stigende udgifter på ældreområder handler generelt om, at en del ældre har brug for meget hjælp sidst i livet.

– I forhold til stigningen af ældre borgere på Stevns, er vi en af de kommuner i landet, der ser ind i en fremtid, hvor stigningen er større en landsgennemsnittet, og hvor andelen af ældre er stor, siger Henning Urban Dam Nielsen.

– Her kommer udligningsreformen selvfølgelig ind i billedet og her håber vi på, at en ny reform i større grad vil tilgodese en kommune med en sammensætning af borgere, som vi har på Stevns, lyder hans optimistiske ønske.

sky

Se også: Uanmeldt tilsyn

Skriv en kommentar