(Last Updated On: 14. december 2017)

Kantinen på rådhuset lagde rum til to ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder onsdag aften. Her er det et minut før mødets start, hvor medlemmerne af den nye kommunalbestyrelse er ved at indfinde sig på deres pladser. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Lidt atypisk blev kommunalbestyrelsesmøderne onsdag aften – der var to møder, først for den nuværende kommunalbestyrelse efterfulgt af den kommende kommunalbestyrelse – afviklet i rådhusets kantine.

Lokaleskiftet skyldtes udskiftning af gulvet i rådsalen, hvor møderne ellers plejer at foregå.

Atypisk var det også, at møderne begge blev afviklet indenfor en halv time.

Styrelsesvedtægter sendt til andenbehandling

Første møde i den nuværende kommunalbestyrelse var ændringsfoslag til styrelsesvedtægterne til førstebehandling, som blev godkendt og sendt videre til andenbehandling.

Ændringsforslaget fra den nye flertalsgruppe – bestående af partierne A, B, C og V; 13 mandater af de i alt 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer – indebærer fire stående udvalg: Social- og Sundhed (som er uændret i forhold til nuværende), Børn, Unge og Læring (som kun har ændring i udvalgets navn; det hedder i dag Børneudvalget), Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (som er et nyt udvalg, der etableres med opgaver fra nuværende ØU og NFK) samt Plan, Miljø og Fritid (som er det nuværende NFK-udvalg udvidet med nuværende opgaver fra PTU, dog går områderne turisme og kultur til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme).

– Og så har vi valgt at fjerne ordet »udvalg«, for at undgå at navnene bliver alt for lange, forklarede den kommende borgmester, Anette Mortensen (V).

Social og Sundhed forhøjes til syv medlemmer. De øvrige stående udvalg fortsætter med fem medlemmer.

Bevillingsnævnet nedlægges som konsekvens af den nye udvalgsstruktur. Bevillingsopgaver bliver fremadrettet varetaget i udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

I Børn- og Ungeudvalget indføres der vederlag til såvel udvalgsformand som udvalgsposten. Formandsposten honoreres med 10 procent af borgmestervederlaget, mens udvalgspladsen honoreres med samme beløb som en udvalgsplads i de stående udvalg.

Næstformænd fra oppositionen

Flertalsgruppen, som udgør valggruppe 1, havde i sidste uge valgt deres repræsentanter, inklusive formandsposterne.

De øvrige seks mandater – to fra Dansk Folkeparti, to fra Nyt Stevns og to fra Enhedslisten – oplyste på aftenens mødet, at de var enedes om at danne en valggruppe 2.

Valggrupperne danner grundlag for beregningerne og udpegning af blandt andet udvalgsposter. Ved at danne en valggruppe to får mindretallet flest mulige udvalgsposter.

1. viceborgmester bliver Steen S. Hansen, mens Varly Jensen bliver 2. viceborgmester.

Efter mødets afslutning konstituerede de enkelte udvalg sig med udpegning af næstformand samt planlægning af næste års udvalgsmøderække. I alle udvalg – bortset fra Økonomiudvalget, hvor Steen S. Hansen har fået tildelt næstformandskabet – er næstformanden fra et af partierne udenfor flertalsgruppen.

Ifølge Styrelsesloven skal en kommunes styrelsesvedtægt behandles to gange med mindst seks dages mellemrum. Ændringsforslagene bliver derfor sendt til andenbehandling på endnu et ektraordinært møde i kommunalbestyrelsen torsdag den 21. december 2017.
rmh

Økonomiudvalget

7 medlemmer, borgmesteren er født formand for udvalget

 

 • Formand – Anette Mortensen (V)
 • Næstformand – Steen S. Hansen (A)
 • Steen Nielsen (A)
 • Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • Bjarne Nielsen (V)
 • Mogens Haugaard Nielsen (N)
 • Varly Jensen (O)

 

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

5 medlemmer

 

 • Formand – Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
 • Næstformand – Gitte Christensen (Ø)
 • Thomas Overgaard (A)
 • Line Krogh Lay (B)
 • Jacob Panton Kristiansen (V)

 

Social og Sundhed

7 medlemmer

 

 • Formand – Henning Urban Dam Nielsen (A)
 • Næstformand – Jan Jespersen (Ø)
 • Helen Sørensen (A)
 • Anne Munch (A)
 • Ellen Knudsen (C)
 • Flemming Petersen (V)
 • Mogens Haugaard Nielsen (N)

 

Børn, Unge og Læring

5 medlemmer

 

 • Formand – Steen S. Hansen (A)
 • Næstformand – Janne Halvor Jensen (O)
 • Steen Nielsen (A)
 • Jacob Panton Kristiansen (V)
 • Jan Jespersen (Ø)

 

Plan, Miljø og Fritid

5 medlemmer

 

 • Formand – Flemming Petersen (V)
 • Næstformand – Jørgen Larsen (N)
 • Helen Sørensen (A)
 • Line Krogh Lay (B)
 • Varly Jensen (O)

 

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelser af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.

 

 • Formand – Bjarne Nielsen (V), stedfortræder Flemming Petersen (V)
 • Næstformand – Line Krogh Lay (B), stedfortræder Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

 

Skriv en kommentar