(Last Updated On: 29. april 2014)

bil-vej-trafik

Stevns Kommune indfører nu en ny praksis i forhold til administration af kommunens private fællesveje.

Privatvejsloven skelner mellem private fællesveje på landet (i landzone) og i byer/bymæssige områder (i byzone). Efter den nuværende praksis er det i landzoneområder f.eks. op til den enkelte ejer af en privat fællesvej at beslutte om andre skal gives en formel ret til at bruge vejen. I byzoneområder er det Stevns Kommune, som har retten til at bevilge en vejret.

Den praksis ændrer Stevns Kommune nu for sommerhusområder og bymæssige bebyggelser i landzoneområder, så de fremover vil blive administreret efter reglerne for byzoneområder.

Fremover er det altså op til Stevns Kommune at beslutte om en borger f.eks. skal tildeles en officiel vejret til en privat fællesvej inkl. de økonomiske forpligtelser, der kan være i forbindelse med vejens vedligehold.

Beslutningen er truffet i henhold til privatvejsloven § 3 stk. 2. (Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar