(Last Updated On: 27. december 2021)

Af Henrik Fisker

Østbanen: Hvis alt går, som det skal, kan passagererne på Østbanen køre på nye skinner fra december 2023. Ifølge et notat, som Movia netop har sendt til Transportministeriet, Region Sjælland og de tre berørte kommuner, er det planen, at de nye skinner være klar til togdrift ved køreplanskiftet om to år. Forudsætningen er dog, at Miljøstyrelsen siger god for planen – det ventes at ske i næste måned med en efterfølgende klagefrist på fire uger.

Tidsplanen for at udskifte de nedslidte skinner på Østbanen er dermed blevet revideret efter, at det i sensommeren stod klart, at projektet ville blive forsinket med mindst et år. Årsagen var, at der ikke som forventet forelå den nødvendige miljøscreening, da Region Sjælland var klar til at trykke på knappe og sætte den længe ventede renovering i gang.

Et enigt regionsråd gav ellers i slutningen af juni grønt lys for at sende anlægsarbejdet i udbud efter, at Folketinget indgik en aftale om de kommende års trafikinvesteringer og i den forbindelse afsatte 700 millioner kroner til opgradering af landets lokalbaner. Men udbuddet blev aldrig gennemført, da Miljøstyrelsen bremsede projektet med henvisning til, at sporudskiftningen måtte afvente den nødvendige miljøscreening.

Hurtigst muligt

Forsinkelsen betød, at den oprindelige tidsplan, hvor de nye skinner skulle lægges hen over sommeren 2022, blev taget af bordet. Det er den tidsplan, som nu erstattes af en ny, hvor der er lagt tid ind til sagsbehandling i Miljøstyrelsen og efterfølgende klagefrist.

I notatet fra Movia hedder det, at det har “høj prioritet hos Lokaltog og Movia at gennemføre renoveringen af Østbanen hurtigst muligt”, og at det er et ønske “at minimere generne for passagererne under anlægsfasen bedst muligt”. Samtidig hedder det dog, at “væsentlige dele af anlægsarbejderne kan ikke udføres om vinteren”, da det “i givet fald ville medføre markante fordyrelser i projektet og forlænge perioderne, hvor togdriften erstattes med togbusser”.

Ekspropriationer i 2022

Ifølge tidsplanen vil det meste af 2022 gå med at forberede og gennemføre en række besigtigelser og ekspropriationsforretninger. Lokaltog har nu modtaget en række datoer i første halvår af 2022 fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, der skal stå for ekspropriationerne. Denne del af forberedelserne har afventet afgørelsen om miljøscreening, og først når ekspropriationerne er på plads, kan den valgte entreprenør få adgang til sporarealerne.

Arbejdet med at udskifte sporene samt anlæg af den nye Rødvig Station ved Vemmetoftevej sendes efter tidsplanen i udbud i første halvår af 2022 og skal politisk godkendes i sensommeren. De forberedende arbejder ventes at stå på hen over første halvår af 2023, inden selve sporudskiftningen begynder i sommeren 2023.

Togbusser i et halvt år

Den samlede varighed af sporrenoveringen anslås at vare 26 uger – altså et halvt år. Men den udføres i etaper, hvor sporene spærres for togdrift én strækning ad gangen, og der indsættes togbusser på delstrækningerne: Rødvig-Hårlev, Faxe Ladeplads-Hårlev og Hårlev-Køge.

I notatet åbnes mulighed for, at strækningen mellem Hårlev og Køge eventuelt kan åbne tidligere end december 2023. Det vil i så fald betyde, at togstammerne, der betjener strækningen mellem Køge og Roskilde, kan benytte Lokaltogs værksted, der ligger i Hårlev.

Skriv en kommentar