(Last Updated On: 24. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af: Klaus Kroll, formand Det Konservative Folkeparti på Stevns

Når man får ros fra uventet kant skal man tage den til sig. Med sit læserbrev har Steen Nielsen (S) åbnet for at ville diskutere udviklingen på Stevns og det kvitterer vi gerne for.

Det Konservative Folkeparti sidder ganske rigtigt i flertalsgruppen og idékataloget ”Livet på Kysten 2025” vil vi naturligvis søge at få udviklet, så det indgår i det kommende politiske arbejde. Set med konservative øjne er vores mål dog først nået, hvis vi kan få en bred opbakning til at finde en vej for Stevns, hvor vi skaber grobund for nye arbejdspladser og dermed sikrer en bedre økonomi for en lettere trængt kommune.

Træerne vokser ikke ind i himlen og vores bekymring er, at ordet krav indgår som et væsentligt punkt, allerede inden Steen Nielsen har set det fulde katalog. Inden vi overhovedet kommer til at skulle finansiere noget som helst, skal vi opnå enighed om målet, gerne med en så bred opbakning blandt partierne som muligt, både i og uden for flertalsgruppen. Derefter kan vi begynde at diskutere finansiering af hele eller dele af det aftalte projekt.

Det konservative udgangspunkt er ikke at hælde skattekroner i projekter, inden de er solidt forankret i en plan, der kan udmønte sig i et senere afkast, skabelse af arbejdspladser og tilflytning. Det eneste potentielle mareridt i denne sag er, at der går sognerådspolitik i projektet, hvorimod en enighed om mål og indhold kan blive til en unik mulighed for at skabe rammerne om et Stevns, hvor vi ikke er tvunget til at pendle ud af kommunen for at tjene til dagen og vejen.

Den socialdemokratiske udmelding er dog overvejende positiv og vi vil i løbet af foråret afholde et møde, hvor alle partier bliver inviteret til at diskutere og kommentere det Konservative udspil.

Skriv en kommentar