(Last Updated On: 15. marts 2017)

Da Strøby Kirke lukkede i 2015 skyldes det angreb af skimmelsvamp. Siden er et større renoveringsprojekt gået i gang, men stadig på tegnebrættet. Nu foreligger Roskilde Stifts foreløbige afgørelse i projektet.

Provst Erhard Westenberg mener, at der bør strammes op på overholdelse af udbudsreglerne for arbejder på kirkerne på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby: Strøby Kirkes menighedsråd ønsker et omfattende renoveringsprojekt til cirka 20 millioner kroner. Det har skabt uro og uenigheder i menighedsrådet, hvor et medlem har kritiseret formanden for ikke at overholde udbudsreglerne.

Provsten i Tryggevælde Provsti blander sig nu officielt i sagen. Provstiudvalget vil på et møde den 28. marts behandle menighedsrådets projektudkast, og samtidig tage stilling til stiftets anbefalinger.

Kritisk konsulentrapport

Roskilde Stift har bedt flere konsulenter kigge på byggesagen. Det drejer sig blandt andet om vurderinger fra kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt, energikonsulent og Nationalmuseet.

Overordnet godkender stiftet det fremsendte skitseforslag, men henviser til konsulenternes kritiske bemærkninger.

Således finder kirkegårdskonsulenten, at der er brug for et langt mere detaljeret materiale. Klimakonsulenten anbefaler et års måling af rumklimaet, og Nationalmuseet beder menighedsrådet om at tage kontakt til det lokale museum vedrørende udgravninger, så værdifuld kulturarv ikke ødelægges.

Ikke lån til hele projektet

Provst Erhard Westenberg har fulgt sagen siden 2014, og har netop modtaget rapporterne fra konsulenter og Roskilde Stift.

– De 20 millioner kroner er mere end hvad vi kan løfte i Stevns, vi er hårdt presset på økonomien, udtaler provst Erhard Schulte Westenberg

“Hvad gør man så?”

– Så tager man sit projekt og siger streg, streg, streg. Og indhenter billigere tilbud, siger provsten.

“Rådgiver I menighedsrådene om hvor de kan søge støtte?”

– Nej, det har vi overhovedet ikke kompetence til. Man er nødt til at arrangere sig med sådan en professionel fundraiser, forklarer provst Westenberg og uddyber:

– Vi er tilsynsmyndighed, ikke rådgiver som sådan. Får man ikke pengene, så må man indskrænke projektet. Længere er den ikke. De er nødt til at barbere deres projekt ned.

“Kan man risikere ikke at finde penge nok til at udbedre problemet med skimmelsvamp?”

– Nej, prioriteringsrækkefølgen er, at vi skal have kirken genåbnet så hurtigt som muligt og komme skimmelsvampsproblemet til livs. En gang for alle. Det er provstiudvalgets prioritering, fastslår Westenberg og understreger:

– Hvis man vil have nye stole, nyt orgel osv., så bliver man nødt til at henvende sig til en fond. Der er simpelthen ikke økonomisk mulighed for at optage lån til det hele. Vi kan ikke lægge alle vores æg i en kurv. Vi har med ældgamle bygninger at gøre i provstiet, forklarer Erhard Westenberg.

Udbudsregler strammes

De interne stridigheder i Strøby Menighedsråd handlede blandt andet om overtrædelse af udbudsreglerne. I 2016 vedtog Provstiudvalget et papir om »God forvaltningsskik« for drift og anlægsarbejder. Heraf fremgår, at der ved indkøb og tilbud på opgaver over 50.000 kroner skal indhentes minimum to tilbud.

Stevnsbladet er kommet i besiddelse af kontoudskrift fra Strøby Menighedsråd, og dette viser, at der flere gange er udbetalt beløb til arkitekt- og ingeniørbistand, der overstiger grænsen på 50.000 kroner.

Stevnsbladet har derfor spurgt provsten om hvordan dette har kunnet lade sig gøre?

– Der er nogle ting hvor det ikke giver mening at indhente tilbud, siger Erhard Westenberg og forklarer:

– Det gør man ikke i den type sager. Det er yderst vanskeligt at indhente tilbud fra f.eks. to arkitekter. Der skal jo et forarbejde i gang, så man må honorere.

“Det vil sige, at jeres egen forvaltningsskik kan tilsidesættes?”

– Den beslutning gælder mere den almindelige drift, hvis menighedsrådene f.eks. skal købe en ny græsslåmaskine eller andre ting til kirken. Nye hynder eller hvad det nu måtte være.

“Det vil sige, at man ikke er bundet af den regel?”

– Den er i hvert fald meget svær at håndhæve.

“Og hvem skulle i så fald håndhæve den?”

– Det er provstiudvalget, kommer det prompte fra Erhard Westenberg, som fortsætter:

– Alt hvad der skal laves, skal der indhentes to tilbud på, ingeniørarbejde og alt muligt andet. Men vi skal nok til at stramme op på overholdelsen af disse regler, slutter provsten.
sky

De kirkelige kasser for Stevns Kommune

Udskrivningsprocenten er 1,10 procent for 2015-2017

Stevns Kommunes udgift til kirkerne i millioner kroner 2017:

  • Landskirkeskat/udligningstilskud 3.580.500
  • Kirkekassen (Menighedsrådene) 27.100.672
  • Provstiudvalget (Kalkningspulje) 1.100.000
  • Provstiudvalget 1.000.000
  • Samlede udgifter for 2017 32.781.172

Der er 17 kirker i Stevns Kommune.

Kilde: Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar