(Last Updated On: 31. januar 2017)

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at Rasmus Hoffmann og Venstre støtter op om projekt Nye Veje. Det gør vi også. (Til nye læsere: Nye Veje er et projekt, hvor der igangsættes særlige tiltag for udvalgte elever på 8. og 9. klassetrin på Stevns).

Projektet er defineret som et 1-årigt projekt, og aftalen i Børneudvalget er, at vi efter projektets afslutning og evaluering skal drøfte, om det skal fortsætte, det vil sige når skoleåret 2016/2017 er slut.

Vi ønsker nu at afvente den endelige evaluering af projektet, inden vi sætter næste omgang i gang. Den viden, evalueringen giver os, ønsker vi at bruge til at udvikle Nye Veje til et endnu bedre tilbud for vores udskolingselever.

I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at der også deltager 8. klasses elever i dette års projekt. Det betyder jo, at næste års 9. klasses elever har været en del af dette års projekt, som 8. klasses elever. Der er altså ingen udskolingselever, der springes over ved, at der ikke er et projekt Nye Veje til næste skoleår.

Til næste skoleår har vi så vedtaget at sætte et projekt i gang for elever på mellemtrinnet. Projektet skal, lige som Nye Veje, have fokus på elever, der har brug for at finde nye veje i deres skoleliv, så deres faglige, personlige og sociale udvikling styrkes. I øjeblikket er skolerne i gang med at udvikle indholdet til denne indsats, og vi ser frem til, at projektet sættes i gang til næste skoleår.

Vi sidder altså ikke på hænderne, men forsøger at skabe de bedste muligheder for, at vores folkeskoler gennem hele skoleforløbet har flere og anderledes måder at arbejde med elevernes udvikling på, end den almindelige indsats giver.

Vi mener, at disse to særlige indsatser tilsammen er med til at styrke vores folkeskoler til gavn for alle vores elevers udvikling. Det ene år Nye Veje i udskolingen og det næste år et projekt på mellemtrinnet og så fremdeles.

Så Nye Veje lever og har nu fået en »lillebror« på mellemtrinnet.

Med venlig hilsen

Janne Halvor Jensen, Dansk Folkeparti

Jørgen Gregersen, Radikale Venstre

Henning Urban Dam Nielsen, Socialdemokratiet

Medlemmer af Børneudvalget

 

Skriv en kommentar