(Last Updated On: 13. juli 2020)

Store Heddinge: Siden maj har arbejdet med at renovere forpladsen foran rådhuset i Store Heddinge været godt i gang.

Borgmester Anette Mortensen (V) og udvalgsformand for Plan, Teknik og Miljø Flemming Petersen (V) viste torsdag eftermiddag i sidste uge det færdige resultat frem, og til dem, der kiggede forbi, var der sørget for varme drikke og lune vafler.

Det har længe været et stort ønske fra såvel Ældrerådet som Handicaprådet, at forpladsen foran rådhuset i Store Heddinge fik en ny og mere gåvenlig belægning. Især for gangbesværede har gåturen på de toppede brosten op til såvel rådhusets som lægehusets indgang været ujævn og svær at balancere på, og i regn- og snevejr har brostenene i tillæg været meget glatte at færdes på.

Formanden for Handicaprådet Stevns Ole Gjermandsen er godt tilfreds med den nye belægning. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Formand for Handicaprådet Stevns, Ole Gjermandsen erindrer, at det allerede i 2012, hvor han blev aktiv i Handicaprådets bestyrelse, var på ønskelisten at få renoveret forpladsen.

Han glæder sig over, at det nu er blevet en realitet, for mange af handicaporganisationernes medlemmer har gennem årene udtrykt frygt for at komme galt afsted på gåturen op til rådhusets indgang.

– Nu er mange af de skæve fliser væk og erstattet med asfalt, og det er blevet meget tryggere at gå her. Jeg er også meget tilfreds med trappen og de gule streger op til indgangsdøren, siger Ole Gjermandsen efter en gåtur rundt på forpladsen.

Også formanden for Ældrerådet, Hans C. Bech, der selv oplevet at være tæt på at falde på de glatte brosten, er meget tilfreds med resultatet.

Fra venstre ses Dorete Olsen – formand for Ældre Sagen Store Heddinge og næstformand for Ældrerådet Stevns sammen med Hans C. Bech – formand for Ældrerådet Stevns.

– Ældrerådet fremsatte forslag til kommunens budget i 2019 med en renovering for øje. Det nød ikke fremme hos politikerne det år, så vi gentog forslaget i 2020, og der havde politikerne medtaget forslaget, dog først i 2025. Så vi blev dybt chokeret, altså på den positive måde, da budgettet i efteråret faldt på plads, med en renovering af rådhuspladsen allerede i 2020, siger Hans C. Bech, og han roser indsatsen fra såvel politikere som forvaltning, og ikke mindst anlægsarbejdet og det færdige resultat.

Omlægningen har bestået i at få fjernet de mange brosten. På parkeringsarealet er brostenene bliver erstattet med chaussésten, mens der er blevet lagt asfalt, der hvor bilerne kører.

Projektchef på opgaven, Jesper Klaus Feldballe Hansen, som er nyligt ansat i Stevns Kommunes vejteam oplyser, at der endvidere er gennemført et par mindre ekstraopgaver, som omfatter et nyt stålgelænder, lidt ekstra asfaltering samt kantstensarbejde ud mod cykelstien.

Anlægsopgaven var projekteret til 1,2 millioner kroner og med de ekstra opgave ender den samlede regning på et sted mellem 1,25-1,3 millioner kroner.

Skulle man undre sig over, hvad der er blevet af de 3-400 tons brosten, som tidligere lå ud over den 1.200 kvadratmeter store forplads, så er de solgt.
rmh

En stor del af pladsen for rådhuset i Store Heddinge er nu dækket med asfalt, hvor der tidligere lå brosten. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Skriv en kommentar