(Last Updated On: 6. september 2019)

Forvaltningen i Stevns Kommune foreslår salg af Strøbyhjemmet og etablering af et nyt mødested på Acacievej 54. Solstrålens elever flyttes til Lodbjerggårdsvej

Det er her på Acacievej 54, at forvaltningen foreslår indretning af nyt mødested. (Foto: Nikolaj Andersen)

Strøby Egede: De seneste år er debatten om Strøbyhjemmets fremtid blusset op af flere omgange, senest før sommerferien i år, hvor formanden for Strøbyhjemmets Pensionistforening, Lillian Lange, sammen med adskillige brugere af huset, mødte op på rådhuset i Store Heddinge for at overrække mere end 480 underskrifter for bevarelse af Strøbyhjemmet til borgmester Anette Mortensen (V).

Foreningens godt 200 medlemmer mødes hver uge til forskellige aktiviteter på Strøbyhjemmet, der ejes af Stevns Kommune. Bygningen er i dag nedslidt og trænger kraftigt til en renovering. Derfor har forvaltningen i Stevns Kommune undersøgt alternative muligheder for et andet sted i det nordlige Stevns, der kan fungere som mødested.

I juni måned i år afleverede Lillian Lange i omegnen af 480 underskrifter for bevarelse af Strøbyhjemmet til borgmester Anette Mortensen. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Fra 3 til 2 ejendomme

Onsdag i sidste uge havde borgmester Anette Mortensen inviteret til pressemøde på sit kontor for her at præsentere forvaltningens forslag, der omfatter planer for tre af kommunens bygninger:

Acacievej 54, der tidligere rummede børnehaven Acaciebo, og som i dag huser Solstrålen, Stevns Kommunes skoleklasse for børn med autisme. Solstrålens seks elever vil ifølge forslaget skulle flytte til lokalerne på Lodbjerggårdsvej 10, hvor foreningen Klub Aktiv i dag holder til.

På Acacievej 54 skal i stedet indrettes aktivitetshus for Klub Aktivs medlemmer og brugerne af Strøbyhjemmet, der ud over pensionistforeningen også tæller Dansk Folkehjælp, Hjernesagen og Ældre Sagen.

Endelig skal Strøbyhjemmet sættes til salg.

Mødested i den nordlige ende

– Vi ønsker at samle aktiviteterne i et hus i Strøby Egede, ligesom der i dag findes et mødested i Hårlev, som bruges af områdets foreninger, forklarer borgmesteren.
Hun kalder huset på Acacievej optimalt som aktivitetshus, både i forhold til husets stand, størrelse, placering og faciliteter.

– Og med de ønsker in mente, vi tidligere har fået fra brugerne af Strøbyhjemmet, er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi kan imødekomme alle deres ønsker. Samtidig kan vi afhænde bygningen i Strøby, som ikke lever op til kravene og i øvrigt er blevet en økonomisk byrde, som ydermere står over for væsentlige renoveringsbehov, forklarer Anette Mortensen.

Ni dages lukket høring

Forslaget blev torsdag sendt i ni dages lukket høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Strøbyskolens bestyrelse. Høringsfristen er fredag den 13. september.
Efter endt høring skal forslaget behandles politisk, og Anette Mortensen håber på en vedtagelse.

– Jeg synes, vi lander et rigtig godt sted, hvor vi får mere ud af det. Vi ser en mulighed for både at skabe et nyt, attraktivt aktivitetshus for Klub Aktiv og brugerne i Strøbyhjemmet, og samtidig flytte vores autismeklasse (Solstrålen) tættere på Strøbyskolen på Lodbjerggårdsvej. Hertil kan vi komme af med en bygning, Strøbyhjemmet, som ellers vil skulle renoveres i en grad, som ikke kan svare sig, siger borgmesteren.

Strøbyhjemmet rummer desuden syv ældreboliger, der nu alle står tomme. Stevns Kommune oplyser, at kommunen i øjeblikket taber i omegnen af 500.000 kr. om året på bygningen i huslejetab. Samtidig er der udgifter til den løbende drift på knap 350.000 kr. Hertil står bygningen overfor et større renoveringsbehov for omkring 2,5 mio. kr. – en investering, der ikke er politisk opbakning til.

Foreløbig tidsplan

Bliver forslaget politisk godkendt viser den foreløbige tidsplan, at Klub Aktiv fra april til august 2020 vil skulle flytte til midlertidige lokaler, mens de 163 kvadratmeter på Lodbjerggårdsvej 10 sættes i stand og ombygges i tæt samarbejde med det pædagogiske personale og ledelsen.

Autismeklassen Solstrålen har på nuværende tidspunkt 6 elever, som vil skulle starte deres nye skoleår 2020/21 i de nyindrettede lokaler på Lodbjerggårdsvej.
Dernæst skal huset på Acacievej istandsættes, og Klub Aktiv og Strøbyhjemmets brugere forventes at kunne indvi deres nye aktivitetshus på Acacievej i september 2020.
rmh

Fakta om Acacievej 54

Ejendommen på Acacievej 54:

  • Har et nettoareal på 376 kvadratmeter og kan således både rumme aktiviteterne fra Strøbyhjemmet og fra Klub Aktiv.
  • Ligger centralt i Strøby Egede nær offentlig transport.
  • Er i et plan med handicapadgang og gode handicapfaciliteter.
  • Er i god stand, hvorfor det kun vil kræve minimal istandsættelse, inden den kan tages i brug som aktivitetshus.
  • Etableringen af et aktivitetshus vil give mere aktivitet i området, hvorfor der vurderes et behov for etablering af flere parkeringspladser.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar