(Last Updated On: 2. december 2019)

Stevns samarbejder med Køge og Solrød

Således kommer logoet for det nye beredskab til at se ud.

Stevns: I sidste uge godkendte Kommunalbestyrelsen den endelige samarbejdsaftale om nyt beredskabssamarbejde mellem Stevns, Solrød og Køge kommuner.

Samarbejdsaftalen træder i kraft ved årsskiftet.

Stort beredskab

Det nye beredskabssamarbejde får base i Køge Kommune hos ETK Brand & Redning på Tigervej i Køge.

ETK står for Ejendomme Teknik Køge, og er Køges entreprenørvirksomhed, idet Stevns køber sig ind i det Køge-baserede beredskab, hvor Køge Kommune står for den daglige drift.

Der bliver derfor tale om et stort beredskab med ca. 200 personer, som, udover Falcks brandfolk og indsatsledere fra Køge, består af frivillige indsatsfolk og nødbehandlere på Stevns.

Borgmester: Jeg er tryg

Samtidig med godkendelsen af samarbejdsaftalen godkendte kommunalbestyrelsen også et nyt logo for beredskabet.

– Det har været en givende og meningsfuld proces at løbe det nye beredskabssamarbejde i gang, og vi er nu tre nabokommuner, som løser en meget vigtig opgave sammen. Jeg er meget tryg ved den nye aftale på stevnsborgernes vegne, fortæller borgmester Anette Mortensen.

Lokal kommission

Som led i at etablere det nye beredskab, skal de tre kommuner også nedsætte hver deres beredskabskommission.

I Stevns Kommune kommer Beredskabskommissionen til at bestå af fem medlemmer: Borgmester Anette Mortensen, plus tre medlemmer udpeget af

Økonomiudvalget, som bliver Steen S. Hansen (S), Bjarne Nielsen (V) og Jørgen Larsen (N).

Der vil derudover blive udpeget en repræsentant fra politiet, ligesom at medarbejderrepræsentanten, som får observatørstatus for de frivillige indsatsfolk, bliver Klaus Stevns Madsen.

Godkendt af tre byråd

Byrådet i Solrød godkendte samarbejdsaftalen mandag den 25. november, mens Køge godkendte aftalen den 26. november og Stevns den 27. november.
sky

Skriv en kommentar