(Last Updated On: 28. juni 2022)

I sidste uge besluttede kommunalbestyrelsen at sende et revideret forslag til boliger ved Valløby i høring.

Af Klaus Slavensky

Luftfoto af Valløby, hvor de ternede skraverede felter viser mulighed for nye boliger.
(Foto: Stevns Kommune)
Politik: Forslaget om nye boliger i Valløby har været fremsat før, og har også været i høring tidligere.
Formålet med Kommuneplantillæg nr.1 er at give mulighed for at udvide Valløby mod syd, i overensstemmelse med principperne i Valløby Udviklingsskitse.
Kommuneplantillæg nr. 1 er et revideret forslag, der første gang blev politisk behandlet den 30. november 2021 med efterfølgende 13 ugers offentlig høring. I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og arealudlægget er tilrettet fra 2,8 ha til det nuværende 2,6 ha.

Ny høring og borgermøde

Der skal efter planen opføres 35 nye række- og dobbelthuse i området ved Sognevej.
Forslaget er revideret efter tilbagemeldinger fra første høringsperiode, så omfanget af byggeriet er blevet mindre.
I forbindelse med den nye høringsperiode bliver der mulighed for at komme til borgermøde om planen og høre mere om hele projektet. Borgermødet bliver holdt den 24. august klokken 19-21.
Det besluttede et flertal på 16 medlemmer af kommunalbestyrelsen den 22. juni, mod 2 medlemmer fra henholdsvis SF og Enhedslisten.

SF: Uansvarlig plan

Men først udspandt der sig en længere debat om at udvide, udvikle og have dialog med borgerne.
– SF anbefaler ikke denne indstilling. Vi modsætter os på det kraftigste denne lokalplan, lød det fra Valløby-borger og SF’s repræsentant i kommunalbestyrelsen, Julie Hoff Sørensen, der også understregede, at ”udvikling ikke er lig udvidelse”.
Hun fandt ikke, at lokalplanen opfyldte kommuneplanen, og hun havde svært ved at se at planen havde udviklet sig siden sidste høring.
– Valløbyborgerne har bidraget med ønsker om fokus på forskønnelse, funktionsdygtige fællesarealer, trafiksikkerhed og belysning. Der har været sat fokus på offentlig transport og sammenhæng i den eksisterende by, og en udnyttelse af eksisterende tomme byggegrunde, sagde hun og nævnte endvidere en række forhold, som hun fandt bekymrende.
– Infrastrukturen i Valløby er utilstrækkelig til udvidelse, og hele forudsætningen for udvidelsens omfang er baseret på en forudsætning om at beboere i ”det nye boligområde” vil være par, enlige eller ældre, og i forvejen er der et enormt pres på dagtilbud. Det virker derfor både uigennemtænkt og uansvarligt. Vi skylder borgere, i hele kommunen, at vi planlægger udvidelser strategisk og bæredygtigt og på kommunens initiativ, hvor det er hensigtsmæssigt og i dialog med borgerne, og følger den kommuneplan, som vi har vedtaget, lød det fra Julie Hoff Sørensen.
SF’s Julie Hoff Sørensen kaldte lokalforslaget uansvarligt og uigennemtænkt. (Skærmfoto fra kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2022)

V: Tværtimod

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen, tog straks til genmæle.
– Du gav mig stikordene ’uansvarlig’, ’uigennemtænkt’ og i ’dialog med borgerne’. Dette projekt er lige præcis foregået i dialog med borgerne. Jeg anser det ikke for uansvarligt og uigennemtænkt. Tværtimod. Hele den lange proces fra 200 huse, da vi startede, over 50 til i dag 35 huse, er grunden til at lokalplanen igen skal i høring. Jeg tænker at området godt kan bære 35 huse. Det bliver mindre boliger, som netop er efterspurgt. Så uansvarligt, nej. Uigennemtænkt, overhovedet ikke, og det er i dialog med borgerne, svarede Flemming Petersen sin kollega fra SF og fortsatte:
– Du læser høringssvarene meget negativt. Det gør jeg ikke. Det her er ikke noget som er fuldstændigt til månen. Folk i Valløby vil godt have en købmand og udvikling. Derfor tænker jeg, at der er mange som godt vil byde dette velkommen. Jeg kan kraftigt anbefale en ny høring, sluttede Flemming Petersen.
Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Et udlægges til boligområde og et andet til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal ifølge flertallet sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for boliger syd for Valløby, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt vådområde som kan håndtere regnvand fra boligområdet i tilfælde af længerevarende eller ekstrem regn.
Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 204 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplansforslag blev behandlet i separate punkter på kommunalbestyrelsens dagsorden. De samme 16 stemte for lokalplanen, mod SF’s og Enhedslistens stemmer. For et tilhørende forslag om spildevandssplan stemte hele kommunalbestyrelsen.

Skriv en kommentar