(Last Updated On: 7. juni 2022)

To møder er allerede afholdt og nu indkaldes til et tredje borgermøde den 14. juni for projektet: Red købmanden i Lyderslev. Dernæst kommer stiftende generalforsamling inden selve renoveringsarbejdet kan igangsættes

Af Rikke Michael Hansen

Kaj Sigvard Olsen (tv) fik i sidste uge besøg af Per B. Jensen fra Stevns Brands Fonds, som har givet 30.000 kroner til projekt ’Red købmanden i Lyderslev’. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Lyderslev: De seneste to år har en borgergruppe i og omkring den sydstevnske landsby Lyderslev haft travlt med at redde den lokale købmand, som stod i fare for at lukke.

Forretningen trænger til modernisering, men købmand Karl Erik Hansens alder var årsag til, at banken ikke ville bevilge lån til en ombygning. Det fik en gruppe borgere til at igangsætte projektet: Red købmanden i Lyderslev med afholdelse af et første borgermøde i marts 2020.

Anparter, støttekoncerter og LAG-midler

I de to år, der er gået, er der ifølge Kaj Sigvard Olsen fra arbejdsgruppen, indsamlet omkring 1,75 million kroner af de i alt to millioner kroner, som skal stables på benene for at føre projektet ud i livet. Den ene million skal bruges til at købe bygningen, den anden million skal dække omkostninger til renovering og modernisering.

Udover købmandsforretningen indeholder ejendommen to eksisterende lejemål til privat beboelse, og to mere skal indrettes på den uudnyttede førstesal over butikken.

De mange midler er dels fremskaffet ved salg af anparter. Der er solgt 360 anparter til en værdi af 2.500 kroner stykket, svarende til i alt 900.000 kroner. Der er i alt 135 anpartshavere, størstedelen fra Lyderslev, Havnelev og Frøslev, men også borgere i byer som Rødvig, Store Heddinge og Karise har købt anparter i projektet, oplyser Kaj Sigvard Olsen.

Tidligere i år indløb desuden tilsagn om LAG-midler på 748.000 kroner og desuden er der afholdt flere støttekoncerter i samarbejde med Scandinavian Cello School og Sys Bjerre.

Senest har Stevns Brands Fonds doneret 30.000 kroner, som ifølge fondens formand Per B. Jensen er øremærket til maling af butikkens lofter.

Borgermøde den 14/6 kl. 19

Arbejdet med at male lofter og det øvrige renoveringsarbejde, der bl.a. omfatter nye køleanlæg, LED-belysning og varmepumper, vil dog først kunne igangsættes i efteråret.

Forinden skal der afholdes et tredje borgermøde og det bliver tirsdag den 14. juni kl. 19 i Sydstevns Gymnastik- og Idrætsforenings klubhus på Nørrehusvej 4, hvor både nuværende anpartshavere og andre interesserede er meget velkomne til at deltage.

Efter borgermødet indkaldes til stiftende generalforsamling for det ApS-selskab, der er oprettet til formålet: Lyderslev Gevnø ApS. Selskabet vil fungere som udlejer af forretningen til købmanden.

– Selskabet får intet med selve driften af butikken at gøre. Der har Karl Erik sin faglighed, og det bliver ham, som lejer sig ind og fortsætter som selvstændig købmand, for det har vi ikke forstand på, siger Kaj Sigvard Olsen.

På generalforsamlingen skal bl.a. vælges bestyrelse og formand. Generalforsamlingen forventes afholdt inden den 1. august i år.

Fire lejligheder og en butik

Dernæst skal det store renoveringsarbejde igangsættes. Det vil ske i to etaper, hvor forretningen har førsteprioritet, dernæst påbegyndes arbejdet med at etablere de to nye lejemål på førstesalen.
Projektet har været forsinket grundet corona, og den nuværende situation med stigende priser og travle håndværkere får også betydning for projektet.

– Vi har nedjusteret vores ønsker, bl.a. har vi valgt at male loftet i stedet for at skifte det ud. Forpartiet foran butikken skulle også ordnes, men det må vi udskyde til senere, fortæller Kaj Sigvard Olsen.

Netop på grund af de usikre tider, hvor det kan være svært at indkøbe materiale og hyre håndværkere ind, vil han ikke nævne en specifik dato for, hvornår renoveringsarbejdet med butikken er afsluttet.

– Men vi planlægger at gå i gang i løbet af september og at udføre arbejdet, så butikken kan holde åben hele tiden, slutter Kaj Sigvard Olsen.

Dagligvarekoncernen Dagrofa har omkring 100 butikker, hvor borgerne er involveret som ejere, og det er også Dagrofa, der er involveret i projektet i Lyderslev. Desuden har Stevns Erhvervsråd været en god sparringspartner.

Skriv en kommentar