(Last Updated On: 20. januar 2020)

Forkastet: Motortrafikvej

Statsvej: Projektleder Maiken K. M. Thomsen afgjorde tvivlen om den foreslåede vejforbindelse fra Stevns til Køgebugtmotorvejen, da hun på et borgermøde i Hellested den 14. januar fortalte, at man havde fravalgt en løsning med en 2+1 sporet motortrafikvej.

Samtidig oplyste hun, at det var op til Folketinget at vælge om det skulle være en statsbetalt vej, en kommunalt betalt vej, eller en kommunalfinansieret vej med statstilskud.

Bare to vejbaner

Uanset om det bliver en vej nord for både Klippinge og Hårlev, eller en løsning syd om Klippinge og Hårlev, så er forslaget en to-sporet vej med en max hastighed på 80 km i timen.

Maiken Thomsen viste desuden plancher af vejbanerne, som vil blive 3,5 meter per bane plus sidestøtte, så vejbredden vil blive mellem 8-11 meter.

Dertil kommer anlæggelse af rundkørsler, lyskryds, landskabsbro over Tryggevælde Å og overføringer ved jernbanekryds.

Tingvej indgår ikke

Maiken Thomsen oplyste endvidere, at man har opgivet at inddrage den nuværende Tingvej i vejprojektet, bl.a. på grund af Tingbroen, hvilket kan betyde, at den nye vej vil løbe parallelt med Tingvejen over et længere areal.

Vejdirektoratets skal belyse de to mulige linjeføringers påvirkning på miljø, natur, kulturarv, befolkning, trafik mv., samt indarbejdelse af afværgeforanstaltninger, der kan reducere negative påvirkninger.

VVM afsluttes i 2021

De mange undersøgelser og vurderinger som foretages i VVM-undersøgelsen, skal frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere det samlede projekt og sammenligne forskellige løsninger.

Når VVM-undersøgelsen er færdig i første halvår af 2021, offentliggøres undersøgelsens resultater på projektets hjemmeside.

I forbindelse med offentliggørelsen afholdes en afsluttende høring som varer i mindst otte uger. Som del af den afsluttende høringsperiode afholdes et borgermøde, hvor Vejdirektoratet præsenterer projektet og de endelig bud på mulige linjeføringer.

Frist til og med januar

Det er stadig muligt at indsende høringssvar januar måned ud til www.vejdirektoratet.dk/Stevns, hvor man også kan orientere sig yderligere i projektet.
sky

Fakta: VVM-redegørelse er vurdering af virkninger for miljøet

Skriv en kommentar