(Last Updated On: 20. marts 2020)

Dorete Olsen fra Ældre Sagen og Kurt Jacobsen fra Faglige Seniorer er krumtapperne i det nye ældrepolitiske samarbejde ’Seniorer På Tværs’. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: ’Seniorer På Tværs’ – sådan hedder nu et samarbejde mellem en række aktive ældre i Stevns Kommune, der gerne vil have et fælles talerør for den stadigt voksende andel af stevnsboer, der har forladt arbejdsmarkedet eller er på vej til at gøre det.

Navnet antyder ikke, at seniorerne vil være på tværs, men derimod, at samarbejdet primært går på tværs af to aktive foreninger, der hver for sig organiserer en række ældre borgere.

Ældre Sagen er i særklasse den største medlemsforening med aktuelt ikke færre end 4737 medlemmer i Stevns Kommune – svarende til knap 30 procent af samtlige borgere over 60 år. Hertil kommer Faglige Seniorer, der er et kulturelt og fagligt netværk for 125 medlemmer og oprindeligt stiftet af fagforbundet 3F.

Initiativet til ’Seniorer på Tværs’ blev taget allerede sidste år, og undervejs har flere lokale pensionistforeninger på Stevns været inviteret med. Men i sidste ende blev det Ældre Sagen med dens to afdelinger i henholdsvis Store Heddinge og Vallø samt Faglige Seniorer og Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub, der skal bære ideen ud i livet.

Ikke partipolitisk

En grundlæggende præmis for samarbejdet er, at det skal være partipolitisk neutralt. Det er altid sagen, som arbejdet drejer sig om, understreger Kurt Jacobsen, formand for Faglige Seniorer, og Dorete Olsen, formand for Ældre Sagen Store Heddinge samt formand for Ældre Sagens koordinationsudvalg i Stevns Kommune.

– Kurt og jeg har hver sit politiske ståsted, men vi er enige om at samarbejde til gavn for de ældre i kommunen, siger Dorete Olsen.

’Seniorer på Tværs’ har etableret sig med et netværk af personer, som omfatter Dorete Olsen og Hans Christian Rasmussen fra Ældre Sagen Store Heddinge, Arne Kjeldsmark fra Ældre Sagen Vallø, Hanne Olsen, Kurt Jacobsen, Lilly Meisner Pedersen, Mogens Hansen, Bodil Nielsen og Anny Borch Jensen fra Faglige Seniorers kommunegruppe samt Jørgen Steen Hansen og Inga Pedersen fra Store Heddinge Pensionistforening.

Ikke kun ældrespørgsmål

Men det er ikke kun i ældrepolitiske spørgsmål, det nye netværk vil blande sig i.

– Vi ser kommunen som en helhed, og vi kører ikke ensporet på ældrepolitiske emner. Udgangspunktet er derimod, at de ældres stemme skal høres – og de har også en mening om andre emner. Det kunne f.eks. være adgangen til billige studieboliger til deres børnebørn, siger Kurt Jacobsen.

Mens vi er ved billige boliger, lægger Dorete Olsen dog til, at mange ældre har et meget stort behov for at flytte ud af deres livsboliger og ind i noget mindre, når de kommer op i årene.

Et andet eksempel er den nye affaldsordning, hvor ’Seniorer på Tværs’ har planlagt to offentlige møder, som skulle have være afholdt i marts.

Herudover er der et offentligt møde om kollektiv trafik på Stevns i støbeskeen. Her skal der både diskuteres bustrafik internt på Stevns samt fremtiden for Østbanen.

– Når man bor på en halvø, er man afhængig af en velfungerende offentlig transport til tre sider. Det er et spørgsmål, som ligger os meget på sinde, for hvordan skal vi beholde unge mennesker på Stevns, hvis de ikke kan komme frem til uddannelsesstederne? Vi ønsker et aktivt og levende lokalsamfund med både yngre og ældre mennesker, siger Dorete Olsen.
hfi

Skriv en kommentar