(Last Updated On: 26. juli 2019)

Med fokus på den enkelte

(Foto: VUC Storstrøm)

Uddannelse: VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der udover Stevns også dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe.

VUC Åben bliver fra den 14. august 2019 en realitet på VUC Storstrøms afdeling i Faxe.

Formålet er, at skabe en endnu bedre ramme for kursisters uddannelse og tilfredshed på den almene voksenuddannelse (AVU).

VUC Åben sætter fokus på den enkelte kursists faglige ambitioner og personlige mål. Der er løbende optag, så kursister kan også starte efter den 14. august 2019.

Læringskonceptet bliver rammen for et trygt, nært og rummeligt læringsmiljø. Individuelle tilrettelagte undervisningsforløb er en del af læringsfællesskabet, der – kombineret med traditionel holdundervisning – har fokus på praksisnære opgaver, selvstudie og fagligt samarbejde i studiegrupper.

Der vil blive arbejdet med to-lærer-ordning, hvilket betyder, at kursisten får mere 1:1 tid sammen med en lærer. Det skal sikre den rette faglige støtte og sparring:

– Med VUC Åben tilbyder vi den enkelte kursist en individuel studieplan, hvor VUC stiller flere lærere til rådighed, som skal sikre den rette faglige støtte og sparring tilpasset den enkeltes behov. Kursister får mulighed for at lære i eget tempo, være aktiv medproducent i egen udvikling, og via dialog med en lærer finde sin vej videre i uddannelse eller job, forklarer René Bugge Bertramsen, der er uddannelseschef på VUC Storstrøm i Faxe og Vordingborg.

Forventningerne til VUC Åben er, at uddannelsen bliver mere nærværende og interessant, med et højere kursistfremmøde, en større aktivitet i undervisningen og i studiegrupperne – dermed en højere gennemførelse til følge.

I VUC Åben er der undervisning hver dag fra kl. 8.00 til 13.25.

De fem AVU-kernefag, der udbydes i VUC Åben, er: dansk, engelsk, matematik, naturvidenskab og samfundsfag fra Basis-D-niveau. Det svarer til 9. og 10. klasse, i et voksent uddannelsesmiljø.

Der vil også være mulighed for at vælge andre fag, som eksempelvis historie, billedkunst eller idræt.

Vil man vide mere om muligheder på VUC Storstrøm, er studievejledere kontaktes på vucstor.dk/tid.

Skriv en kommentar