(Last Updated On: 30. december 2019)

Borgerforeningen i Hellested indkalder til oplysningsmøde om statsvejen den 14. januar. Det sker i Hellestedhallen med deltagelse af projektchef fra Vejdirektoratet og udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik.

De to alternative undersøgelseskorridorer er som udgangspunkt 600 meter brede, med undtagelse af enkelte steder, hvor de er gjort bredere. Et basistværprofil for en tosporet vej på 80 kilometer i timen er cirka 11 meter. Dertil skal der forventes skråninger, i form af påfyldning eller afgravning, hvis vejen ikke lægges i terræn. (Kort: Septima, © SDFE, © Vejdirektoratet)

Hellested: Der var mange borgere i Hellested og omegn, som fik sig en stor overraskelse, da de i begyndelsen af november modtog brev fra Vejdirektoratet med varsel om en VVM-redegørelse, geotekniske undersøgelser og feltundersøgelser på ejendomme indenfor en undersøgelseskorridor syd og nord om Hårlev.

– Diskussionen om, hvor vejen mod Køge og motorvejen skal gå, har været lang og heftig, men i det nyligt udsendte brev var skitserne helt nye og fremgik ikke af det orienteringsmøde, der blev holdt i Hårlev den 17. september, siger formanden for Hellested Borgerforening, Anne-Grethe Mathiesen.

På orienteringsmødet i september var oplægget at igangsætte en VVM-undersøgelse af en ny sydlig vejforbindelse fra Sydmotorvejen til rute 261 nord for Klippinge.

Det ene af de to nye undersøgelseskorridorer, som Vejdirektoratet har udpeget og valgt at arbejde videre med, ligger endnu mere sydligt end hidtidige forslag, og går lige syd om Klippinge, videre forbi Tåstrup ved Hellested, krydser Ådalen, går videre syd om Hårlev og Vråby Hestehave, dernæst nord for Vråby, syd for Vallø Storskov og nord for Skrosbjerg, med udkørsel til Vordingborgvej lige syd for Sonnerup.

Forvirring og usikkerhed

– Mange er forvirrede og ganske usikre på, hvad det betyder for deres fremtid og føler sig måske også overraskede i det nye i oplægget, som ikke tidligere har været fremlagt, forklarer formanden.

Derfor indkalder Hellested Borgerforening alle med interesse i de to linjeføringer til et oplysningsmøde i Hellested Hallen den 14. januar kl. 19.00.

Den anden linjeføring, der arbejdes videre med, har start fra Bjælkerupvej nord for Klippinge, og ligger nord for Varpelev, krydser Ådalen ved Lille Tårnby, videre tæt forbi Stigbrohuse, dernæst Magistraten i Endeslev, videre forbi Povlstrup, gennem det smalleste stykke af Vallø Storskov og med udkørsel til Vordingborgvej lige nord for Sonnerup, der ligger syd for Herfølge.

Formanden for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune, Flemming Petersen (V), vil være til stede og fortælle om baggrunden for processen. Maiken K. M. Thomsen, der er projektchef i Vejdirektoratet, deltager også, og hun vil forklare, hvad der videre skal ske.

Det vil til mødet være muligt at købe en øl eller vand.
rmh

Skriv en kommentar