(Last Updated On: 14. juli 2016)

16msb rmhBo Henriksen ved den nye billetautomat

Tilsynsførende ved Højeruplund, Bo Henriksen står her ved den nye billetautomat, som gik i drift i går. (Foto: Rikke Michael Hansen)

HØJERUPLUND: Grundet lynnedslag i et stort asketræ i Højeruplund natten mellem den 24. og den 25. juni har parkeringsanlægget været midlertidigt ude af drift. Elektronikken var blevet ødelagt ved lynnedslaget.

Det er nu blevet udbedret – og det med et nyt parkeringsanlæg i forbedret form.

– I stedet for de gamle magnetstribekort bruges der nu stregkodelæser. Det er hurtigere for brugerne og billigere i drift. Samtidig er de gamle bomme blevet skiftet ud med nogle mere moderne. Betalingsanlægget er ligeledes blevet moderniseret, så man i billetautomaten kan købe årskort, forklarer tilsynsførende i Højeruplund, Bo Henriksen.

Har man et årskort til parkeringsanlægget, kan man få det byttet til et stregkodekort på traktørstedet, på museet og hos Bo Henriksen.

– Selskabet Højeruplund orienterer direkte de medlemmer, vi har adresse på og sender dem et nyt medlemskort med stregkode. Der er fra gammel tid livsvarige medlemskaber, hvor vi ikke er i besiddelse af adressen på medlemmet og derfor ikke kan sende et medlemskort. Disse medlemmer bedes henvende sig til Bo Henriksen på telefon 28301016, hvorefter Bo kan sende dem det nye medlemskort, oplyser formand for Selskabet Højeruplund Jens Carl Jørgensen.

Ønsker man at melde sig ind i foreningen, kan det ligeledes ske ved henvendelse til Bo Henriksen.

16msb rmhTræstubLynet slog ned

Det lynramte asketræ blev straks fældet af sikkerhedsmæssige årsager. (Foto: Rikke Michael Hansen)

 

Skriv en kommentar