(Last Updated On: 3. april 2019)

Matrikel 129A, det blå felt, er der, hvor plejecenteret skal bygges. (Kort: Stevns Kommune)

Store Heddinge: Alderssammensætningen i Stevns Kommune vil i de kommende år ændre sig, bl.a. med flere pleje- og omsorgskrævende ældre.

Derfor blev det torsdag aften i sidste uge godkendt af kommunalbestyrelsen at gå videre med planerne om at bygge et nyt plejecenter i Store Heddinge.

– Når vi ser langt frem i vores befolkningsprognose, er det tydeligt, at andelen af ældre over 85 er støt stigende. Derfor gælder det om at handle nu, så vi er klar i tide til at kunne hjælpe med den omsorg, der er behov for – herunder at have plejeboliger nok, fortæller borgmester Anette Mortensen (V).

Der blev dels sagt ok til plejecenterets placering, som skal bygges i sammenhæng med Stevnshøj på marken nord for det nuværende byggeri.

Godkendelsen giver desuden grønt lys for, at anlægssagen med det nye byggeri kan påbegyndes og at udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg kan påbegyndes.

Næste skridt bliver at sammensætte en styregruppe for det nye plejecenter, som bl.a. får deltagelse fra Ældrerådet, så de ældres stemme sikres i alle faser af processen. Deres opgave bliver at udarbejde en samlet projektbeskrivelse, som skal godkendes politisk, hvorefter opgaven kan sendes i udbud.

Det nye plejecenter kommer til at rumme 55 boliger, når begge etaper er bygget. Første etape med 20 boliger skal stå færdig i 2021, mens anden etape med 35 boliger er færdig i 2025.

Udvalgsmedlemmerne i Social og Sundhed har sammen med forvaltningen været på rundtur på Sjælland for at se, hvordan et moderne byggeri for ældre anno 2019 ser ud, bl.a. for at se, hvordan andre har tænkt moderne velfærdsteknologi ind i byggeriet.
rmh

Fakta

  • Der er sat knap 11 mio. kr. af til hele det nye plejecenter.
  • I april 2019 starter en proces frem mod en lokalplan og kommuneplantillæg for området.
  • I august 2019 skal der foreligge et skitseprojekt for det nye plejecenter.
  • Første spadestik (etape 1) tages forventeligt i juni 2020, mens indvielsen skal finde sted i juni 2021.
  • Etape 2 påbegyndes med 1. spadestik i juni 2024 og med indvielse i juni 2025.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar