(Last Updated On: 18. oktober 2019)


Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen (S) har valgt almennyttigt plejehjem frem for friplejehjem. (Arkivfoto)

Politik: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal bygges et nyt plejehjem på Stevns, og det bliver opført som et alment boligbyggeri, og ikke som et såkaldt friplejehjem.

Forventes færdig i 2024

Plejecentret forudsættes opført på en kommunaltejet grund ved siden af Stevnshøj i Store Heddinge/Bjælkerup.

Forslaget har været drøftet i både Social- og sundhedsudvalget som i Økonomiudvalget, og efter almenboligloven skal Stevns Kommune finansiere grundkapitalindskud og etablering af servicearealer. Der er i budget 2019-2022 anslået, at der skal bruges 14,4 mio. kr. til grundkapitalindskud og 12,0 mio. kr. til servicearealer til det samlede byggeri af 55 plejeboliger. I alt 26,4 mio. kr.

Det forventes at stå færdig i 2024-25.

Almennyttigt valgt

Formanden for Social- og sundhedsudvalget, Henning Urban Dam Nielsen (S), fortalte på kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober, at man havde valgt friplejehjemsmodellen fra.

– Det ville blive dyrere for kommunen, hvorimod der kan være en driftsøkonomisk fordel ved at de forskellige ydelser leveres af kommunens personale, sagde han, og nævnte endvidere at med en almennyttig løsning, ville beboerne får beboerdemokratiske rettigheder, og det vil være muligt at have indflydelse på styringen af plejehjemmet, samt aktiviteter og samarbejde på tværs.

Det var Jan Jespersen (Ø) enig i, og ville ikke anbefale etablering af et friplejehjem.

Friplejehjem på sigt

Det ville til gengæld Mogens Haugaard fra Nyt Stevns.

– Et friplejehjem er interessant i forhold til økonomien, og det vil give beboerne mere frie valg, sagde han, og så gerne, at der igangsættes etablering af et friplejehjem allerede nu.

Varly Jensen fra DF ønskede oplysning om de økonomiske konsekvenser for begge modeller.

De stemte dog begge for at gå videre med processen af det almene plejehjemsprojekt.

Henning Urban Dam Nielsen kom dem i møde med at åbne op for muligheden i, at Stevns på sigt kunne få et friplejehjem.

En lang proces

Centerchef for Sundhed og Omsorg, Dorthe Holmboe, oplyser, at hun i denne uge starter møder om projektets to etaper.

Til første etape er der i nuværende budget afsat anlægsmidler etablering af 20 boliger. Derudover skal der findes midler til etape 2, som omfatter 35 boliger.

Inden da skal der udarbejdes en lokalplan, findes et alment boligselskab før spaden kan komme i jorden.

sky

 

Skriv en kommentar