(Last Updated On: 22. september 2020)

På et gruppeformandsmøde torsdag den 3. september blev Nyt Stevns sammen med resten af oppositionen præsenteret for en ramme for næste års budget af borgmester Anette Mortensen (V). Den lød kort og godt på en skattestigning på 1% svarende til ca. 40 mio. kr. og et yderligere kassetræk.
På det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 10. september under 1. behandling af budget 2020, gav flere partier udtryk for, at skatteforhøjelsen ikke var ”deres kop te”.

Nyt Stevns ønsker ikke skatteforhøjelse på Stevns, og derfor inviterer vi nu de pågældende partier til at indgå i en budgetlægning med følgende forslag til en anden budgetramme:

  • Skatten holdes uændret.
  • Overskud på driften skal ligge på minimum 40 mio. kr., svarende til et minimum anlægsbudget for 2021.
  • Der skal ikke ske yderligere kassetræk og likviditeten skal minimum ligge omkring 100 mio. kr.
  • Dette for at bremse den løbske økonomi op, og undgå det fatale – at hæve skatten på Stevns med 1% og dermed fratage borgerne 40 mio. kr. årligt til egen personlige velfærd.

Stevns Kommune må ikke blive en af landets dyreste at leve og bo i. Vi har i dag en meget høj vandafledningsafgift, en høj kirkeskat, en høj renovationsafgift og en høj pendlerafgift på offentlig transport. Da Stevns også har mange pendlere, der kører i bil, vil en del også i væsentlig omfang blive ramt af den grønne omstilling, som det tegner sig nu i regeringens oplæg, hvor der lægges nye afgifter på bilkørsel.

Der er kun erhvervslivet til at betale en stigning i den offentlige sektor – og 40 mio. kr. årligt mindre i omsætning hos lokale handlende og erhvervsliv, anser vi i Nyt Stevns for at være et stort beløb.

Vi har noteret os, at Faxe Kommune sætter skatten ned, hvilket betyder, at Stevns med flertallets budgetramme vil få et højere skattetryk end vores nabokommuner.

Vi håber, I vil tage imod vores invitation, så vi sammen kan få lagt en ny og stærk økonomisk kurs på Stevns, som vil være til gavn for stevnsboernes personlige velfærd.

Nyt Stevns
Jørgen Larsen
Mogens Haugaard

Skriv en kommentar