(Last Updated On: 14. september 2021)

Fakta omkring beskatningen i Stevns Kommune er, at den i 2022 fortsat bliver på 26 procent, fastholdt af en flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen. Skatteprocenten var i 2020 på 25 procent, og Nyt Stevns (NS) fastholdt da, at partiet ikke så, at en stigning var nødvendig.

Budget 2022 skal ifølge NS nu finansieres ved en skat på 25,25 procent, altså skal skatten sættes 0,25 procent op i forhold til NS’ ønske i 2020. Det må siges at være en erkendelse af, at de nødvendige og modige beslutninger fra flertalsgruppen dengang var og lige nu er rigtige.

Velfærdsniveauet skal ikke sænkes, og ved fastholdelsen af de 26 procent i 2022 kan det bevares, men heller ikke mere. Et bredt politisk samarbejde omkring budget 2022 og langsigtede løsninger er nødvendige for os alle. Flertalsgruppen har vist vejen i den nuværende kommunalbestyrelse, og den fortsætter gerne sit samarbejde. Det kræver en opbakning fra vælgerne til de partier, der de kommende 4 år i fællesskab tør tage ansvaret for alle vore borgere, uanset de mere eller mindre modsatrettede holdninger i en kommunal valgkamp.

Anne Munch
Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet
Kandidat til KV-21

Skriv en kommentar