(Last Updated On: 29. juni 2020)

Mogens Haugaard forudså på Nyt Stevns’ generalforsamling, at flertalsgruppen vil have trukket 100 millioner kroner op af kommunekassen, når valgperioden er slut. Og det er lige til dumpekarakter, mente han.

Mogens Haugaard og Jørgen Larsen aflagde hver deres politiske beretning fra arbejdet i Kommunalbestyelsen. (Foto: Henrik Fisker)

Af: Henrik Fisker

Hårlev: På Nyt Stevns’ generalforsamling torsdag aften i sidste uge i Hårlev konstaterede formand Poul Erik Brixtofte i sin beretning, at »der er sagt og skrevet en del om Nyt Stevns i løbet af året«. Men det er ikke alt, som kommer frem, der er troværdigt, lod han forstå.

– Vi er blevet kaldt en protestbevægelse, og at vi maler Fanden på væggen i forhold til forskellige politiske sager. Men sådan er det åbenbart, og det tager vi til efterretning, sagde han.

Poul Erik Brixtofte uddybede sin udtalelse:

– Vi bliver beskyldt for hele tiden at stemme imod flertalsgruppens forslag. Men hvis man går ind og ser på referaterne fra kommunalbestyrelsesmøderne, har vi da stemt for en del af punkterne. Når vi har stemt nej, er årsagen, at vi er oprigtigt bekymrede for økonomien i Stevns Kommune, fastslog han.

Det årlige træk på kassen

Netop den kommunale økonomi var omdrejningspunktet i Mogens Haugaards politiske orientering, der fulgte umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

– Nyt Stevns er ikke et protestparti, men et konstruktivt parti, når vi arbejder i Kommunalbestyrelsen. Det kan man se hvert år, når vi lægger vores eget budgetforslag frem, hvor vi ikke har udgifter for så meget som to kroner uden, at der er dækning for det. Flertallet har derimod gjort det til en fast vane at hente 25-30 millioner op af kassen hvert år, mens de skruer op for servicen. De har hidtil sagt, at de får hele underskuddet betalt af udligningsreformen. Men det gjorde de som bekendt ikke – den endte kun med et lille plus på 3,5 millioner kroner. Og nu hænger de på underskuddet, lød det fra Mogens Haugaard.

Han redegjorde, som han allerede har gjort ved tidligere lejligheder, for, at han selv havde forudset et resultat, der ville »gå i nul«, fordi Stevns i sin tid »imod alle odds« kom med i hovedstadsudligningen, som nu er afskaffet.

Dumpekarakter til flertal

– Lige nu ligger der omkring 125 millioner i kassen, men der er så mange ubetalte regninger, at vi kommer ned på 70-80 millioner kroner i løbet af det kommende år. Da vi afleverede kommunekassen for to et halvt år siden, var der 170 millioner kroner i kassen, så på bundlinjen står, at når valgperioden er slut, har de trukket omkring 100 millioner op af kassen. Og så må vi sige, at flertalsgruppens præstation står til dumpekarakter, sagde han.

Mogens Haugaard noterede, at nogle partier i flertalsgruppen er parate til at finansiere underskuddet med en skattestigning. Men det er en meget dyr løsning, da staten vil opkræve størstedelen af provenuet i form af sanktioner de første fire år, advarede han.

– Flertalsgruppen argumenterer med, at Stevns har et meget lavt serviceniveau. Vi har påpeget, at det er lidt af en myte. Hvis man dykker ned i tallene, vil man se, at brugere af hjemmehjælpen får mange flere timer på Stevns end i København, der bruger betydeligt flere penge på ældrepleje, sagde han.

Fra den anden side af åen

Efter Mogens Haugaards indlæg var det Jørgen Larsens tur. Han jokede med, at han var garanten for, at der kommer lidt nyt fra »den anden side af åen«.

Han berørte tre emner, som han selv har arbejdet med i Plan, Miljø og Teknik-udvalget:

– I sagen om byggeriet i Ådalen bliver jeg og Varly Jensen holdt udenfor, da vi ikke får de samme oplysninger som de tre andre medlemmer. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være den forskel. Vi kommer aldrig til at stemme for byggeri i Ådalen, men jeg tror, at forslaget dukker op igen i næste valgperiode, forudså han.

Jørgen Larsen kritiserede beslutningen om at droppe cykelstien mellem Hårlev og Endeslev.

– Det er underligt, når nu udvalgsformanden selv bor i Endeslev, og der bor en indflydelsesrig socialdemokrat her i Hårlev. Det er sørgeligt, at de har opgivet cykelstien, men det har vi ikke, for vi har ikke fidus til den halvfarlige afstribning, som er lavet i stedet på vejen, sagde han.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål fra salen til de to politiske indlæg.
hfi

Skriv en kommentar