(Last Updated On: 1. december 2020)

Valgudspil efterlyser kandidater

Politik: Bestyrelsen i Nyt Stevns var sidste weekend samlet til lokallistens årlige seminar, på et tidspunkt hvor der er et år til kommunalvalget 2021.

Det bar seminariet også præg af, og der er flere udmeldinger om valgtemaer, men endnu ingen kandidatliste.

(Privatfoto)

Minimumsnormeringer

Seminariet handlede om lokallistens politiske mærkesager, valgstrategi og sociale arrangementer, fortæller formanden Poul Erik Brixtofte i en pressemeddelelse.

– Bestyrelsen drøftede lokallistens politiske mærkesager, lyder fra fra formanden og næstformand Rene Langelund Larsen.

Nyt Stevns vil således sætte stort fokus var der på børneområdet, som lokallisten vil have styrket på flere fronter.

»Alle børn har krav på et godt børneliv, så de rustes bedst muligt til livets udfordringer. Står det til os, skal der derfor indføres minimumsnormeringer i alle stevnske daginstitutioner. Stevns har mange pendlerfamilier og for Nyt Stevns er det helt grundlæggende, at der er institutionspladser nok i lokalområderne og at åbningstiderne bliver mere fleksible«, fremhæves det.

Et andet vigtigt tema er et værdigt ældreliv, så skal erhvervslivets rammer skal forbedres, blandt andet med en hurtigere sagsbehandling.

Lover skattenedsættelse

Nyt Stevns går ind for en straks-nedsættelse af skatten, da partiet mener, at skattestigningen på 1 pct. placerer Stevns i den dyreste fjerdedel af landets kommuner.

– Det er en kæmpe vækstdræber for vores kommune, som der skal ændres på igen, lyder det fra partiets formandsskab.

Det politiske seminar indeholdt også en længere drøftelse af det frie, private initiativ, og her glæder Nyt Stevns sig over de friskoler og fribørnehaver,
der findes på Stevns, som partiet gerne ser flere af, herunder også friplejehjem.

– Vi mener, at de kommunale og private initiativer sagtens gå hånd i hånd og understøtte hinanden med styrket kvalitet til gavn for stevnsboerne, siges det fra Poul Erik Brixtofte og Rene Langelund Larsen.

Kandidatliste til foråret

Nyt Stevns brugte også det politiske seminar til at lægge strategien for tiden frem mod kommunalvalget 2021 lagt.

– Vi ser frem til et spændende valgår med gode debatter, siger formand Poul Erik Brixtofte og fortsætter med en appel, som må forstås som en efterlysning af kandidater:

– Har du lyst til at være med på holdet og forme udviklingen for Stevns, så tøv ikke et sekund med at kontakte os for en snak, siger Poul Erik Brixtofte.
Partiets stifter og tidligere borgmester Mogens Haugaard oplyser til Stevnsbladet, at der arbejdes på at finde egnede kandidater.

– Vi har dialoger med spændende navne, oplyser han, og tilføjer, at kandidatlisten til næste års kommunalvalg vil være klar i marts eller april 2021.
sky

Skriv en kommentar