(Last Updated On: 28. september 2021)

C: Håber på mulighed for at påvirke budgettet de kommende år.

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) håber på, at et flertal af de blå partier efter valget den 16. november i år, vil genåbne budgettet og sætte skatten ned. (Arkivfoto: Henrik Fisker)

Politik: Den 2. september behandlede kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune forvaltningens budgetforslag for 2022, og forligspartierne som enes om budgettet for 2021 fastholdt alle en skattestigning på 1 procent.

Partierne i flertalsgruppen støtter således en uændret kommuneskat i 2022, som i forvaltningens oplæg er på 26 procent, hvilket oppositionen (Nyt Stevns og Dansk Folkeparti) vendte sig imod under 1. behandlingen af næste års budget.

De politiske partier har haft mulighed for at fremsende ændringsforslag frem til 20. september, som skal andenbehandles og godkendes på kommunalbestyrelsesmødet den 5. oktober.

Nyt Stevns har som det eneste oppositionsparti fremsendt egentlige kommentarer til budgetoplægger, hvor partiet tidligere har udarbejdet eget budgetforslag.

Vil have genåbnet budget efter valgkampen

Forhenværende borgmester og gruppeformand for Nyt Stevns, Mogens Haugaard, siger i en kommentar, at partiet ønsker kommuneskatten nedsat til 25,25 pct. samt et budget i balance uden kassetræk, der skal finansiere driften.

– Kommunens driftsudgifter er i denne valgperiode skruet op år efter år uden løbende tilskæring og økonomien har nu nået et niveau, hvor driftsudgifterne ligger langt over indtægterne. Det kræver en gennemgribende ændring på de mere strukturelle områder at få økonomien i balance igen. Vi håber derfor, at der efter valget til Stevns Kommunes kommunalbestyrelse 16 nov. 2021 kan samles en kreds af partier der vil genåbne budgettet, med det udgangspunkt, siger han, og finder desuden, at en skat på 26 pct. er for høj, hvis Stevns skal være en attraktiv erhvervs- og bosætnings kommune.

– Det er endvidere helt uacceptabelt at Stevns’ borgerne skal betale 46,7 mio.kr i strafsanktioner til staten over de næste 3 år. I indeværende år har vi allerede betalt ca. 30 mio.kr. Vi ønsker med en ny kommunalbestyrelse at kulegrave Stevns kommunes økonomi, sammen med direktion og administration, men med udgangspunkt i at velfærdsområderne børn og ældreområdet friholdes for besparelser, forklarer Mogens Haugaard og giver eksempler på de økonomiske tiltag, som Nyt Stevns vil fremme, såsom ændret udvalgsstruktur med færre udvalg. Nedjustering af honorar til kommunalbestyrelsen til tidligere niveau. Gennemgang af kommunens anbringelsesområde, samt anlægsstop af nye anlægsinvesteringer.

Kritik af V og C

Mogens Haugaard mener, at det nuværende politiske flertal for 4. år i træk har trukket på likviditeten for at få indtægter og udgifter i balance.

– Bundlinjen ud i overslagsårene er kun røde tal, og summer man sammen frem til og med 2025 har flertallet budgetteret med et samlet kassetræk på 105 mio. kr. Det betyder, at ikke engang med landets højeste skattestigning på 1 pct., kan de få budgettet til at hænge sammen, hvilket varsler en ny skattestigning indenfor for få år. Det bliver en kæmpe opgave for en ny kommunalbestyrelse at bringe økonomien tilbage i balance, siger han samtidig med, at han fremhæver, at Nyt Stevns vil afsætte midler til færdiggørelse af den påbegyndte skydehal, tilbageføre produktionskøkkener på alle kommunens plejehjem, så der laves frisk mad på hvert plejehjem hver eneste dag. Afsætte 150.000 kr. til en fuldtidslederstilling i Cafe Stevnen, og arbejde for Kystsikring i og omkring Strøby Egede.

– Af de nævnte årsager kan Nyt Stevns selvfølgelig ikke være en del af budgetforliget, som i vores øjne er helt fatal økonomisk styring. Vi havde forventet og i særlig grad håbet, at de to borgerlige partier, Venstre og Konservative, denne gang havde sat bremsen i og afstået fra at følge den socialdemokratiske budgetmodel, siger han.

Vil blå blok genåbne?

Stevnsbladet har spurgt Venstre og Konservative om de, hvis blå blok får flertal efter valget, vil genåbne budgettet, som deres partner, Nyt Stevns, fra det valgtekniske samarbejde, foreslår?

– Lad os nu lige vedtage budgettet før vi begynder at drøfte en genåbning af selv samme. Hvis Det Konservative Folkeparti bliver en del af den nye konstituering, som vi jo håber, vil der blive rig mulighed for at påvirke budgettet for de kommende år. Vi er ikke i mål med at skabe et budget i balance, men efter d. 5. oktober har vi taget ét skridt mere i den rigtige retning, lyder kommentaren fra de konservatives borgmesterkandidat Mikkel Lundemann Rasmussen.

Det lykkes ikke at få en kommentar fra borgmester Anette Mortensen (V) inden avisens deadline.
sky

Skriv en kommentar