(Last Updated On: 20. april 2022)
(Foto: Stevns Erhvervsråd)
Store Heddinge: Igen i år har Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Stevns Kommune afholdt møde om anlæg og udbud. Det oplyser Stevns Erhvervsråd i en pressemeddelelse

To store projekter

På mødet gennemgik Jesper Boesen, der er leder af Stevns Ejendomme i Stevns Kommune blandt andet den nye struktur i Stevns Ejendomme og reglerne omkring udbud.
Omkring 40 virksomheder deltog på mødet, som blev afholdt i rådhusets kantine. Nogle af deltagerne var gengangere, andre var helt nye, og alle havde de en interesse i eller nysgerrighed om kommunens opgaver og udbud.
– Arrangementet handler i bund og grund om gennemsigtighed. Det handler om, at Stevns Kommune gerne vil invitere de lokale virksomheder til at byde ind på opgaverne, både de store og de små. I Stevns Erhvervsråd vil vi gerne understøtte den åbenhed og gøre vores for, at flere lokale virksomheder får del i opgaverne, forklarer erhvervschef i Stevns Erhvervsråd, Thomas Christensen.
I 2021 er der særligt blevet brugt midler på to store projekter. Det ene er renovering af indskolingens lokaler på Hotherskolen, den anden er opførelsen af den Nye Stevnshal, og sidstnævnte har været med til at skabe et lidt skævt billede for, hvordan lokale håndværkere har fået del i de samlede midler på anlægsområdet.
– Hovedentreprisen for hallen gik til en virksomhed uden for kommunen og dermed ser det samlet ud til, at vi procentvis har brug langt færre penge lokalt end tidligere år, men det er ikke helt rigtigt. Den entreprenør, der havde hovedentreprisen, har nemlig hyret en stor del lokale håndværkere ind for at løse delopgaver – og det er vi meget glade for i kommunen. Vi ser jo gerne, at anlægsopgaverne kommer lokale håndværkere til gode, siger Jesper Boesen.
Han oplyser, at i 2020 tilfaldt 41 procent af midlerne til bygge- og anlægsopgaver de lokale virksomheder, mens tallet i 2021 var faldet til 25 procent. I faktiske tal er forskellen imidlertid ikke så stor: i 2020 var det 18,2 mio. kroner og i 2021 var det 16,7 mio. kroner.
I 2021 handlede Stevns Kommune med 73 forskellige lokale leverandører.

Nyt elektronisk opgavesystem og ny app

Opgaverne kommer i fremtiden ud enten som mail eller via en app og vil blive styret gennem et nyt elektronisk FM system, som giver virksomhederne mulighed for at se opgaverne, notere når de påtager sig en opgave samt afrapportere og sende faktura via app’en.
– Opgaverne udbydes, så de lokale virksomheder har bedst mulighed for at byde ind på sagerne. Det er vigtigt, at opgaverne er synlige og at der er gennemsigtighed, siger Jesper Boesen.
Han præciserede på mødet, at reglerne for udbud deles i to gruppe: laveste pris og ØMF (Økonomisk Mest Fordelagtigt). Hvis opgaven udbydes til laveste pris, så skal kommunen tage det laveste tilbud. Udbydes den efter ØMF-principper, spille andre forhold ind end den konkrete anlægspris. Her kan det altså være et dyrere tilbud, der vælges, men hvor der er andre parametre, der gør det samlede tilbud bedre.

Fokus på energibesparelser

Der vil også blive investeret i databaseret energiledelse, hvor enkelte elementers energiforbrug bliver overvåget via energisensorer, som giver så alarm, hvis der sker et overforbrug. Det kan f.eks. være på en specifik ventilator, hvor sensoren kan fortælle præcis hvor meget strøm, enheden forbruger og hvor en alarm aktiveres, hvis der sker overforbrug.
Endelig vil fremtidige energirenoveringer blive finansieret på en ny måde: de vil blive betalt via den opnåede besparelse på energiforbruget, hvilket gerne skulle give øget og mere effektiv vedligeholdelse.
rmh

Skriv en kommentar