(Last Updated On: 11. oktober 2019)

Udvalgsformand Line Krogh Lay, naturligvis med den officielle SDG-pin (Sustainable Development Goals), som viser, at man støtter FN’s 17 verdensmål. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: ’Udvalget for Stevns Verdensmål’ er navnet på det midlertidige paragraf 17, stk. 4-udvalg, som kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune tidligere i år besluttede at nedsætte for lokalt at øge fokus på og arbejde mere konkret med FN’s verdensmål.

Udvalget har fået til opgave at udarbejde en vision og anbefalinger til, hvordan Stevns – med afsæt i udvalgte verdensmål – kan skabe bæredygtig bosætning og byggeri i kommunen.

Formand for udvalget er De Radikales Line Krogh Lay, de øvrige otte medlemmer er ligeledes fundet, og udvalget har nu mødtes to ud af de i alt ni planlagte mødegange. Dertil kommer en planlagt ekskursion i oktober og muligheden for flere møder, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. Endelig er der planlagt et stort borgermøde til foråret med workshop for borgere, virksomheder og andre interesserede.

Nr. 11 + 7, 9, 13 og 15

Anden mødegang var den 18. september, hvor det blandt andet blev besluttet, hvilke af FN’s 17 verdensmål, der skal arbejdes videre med.

– Omdrejningspunktet for vores arbejde bliver verdensmål nummer 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, fortæller udvalgsformanden, som glæder sig over, at der blandt udvalgsmedlemmerne indtil videre er stor enighed om retningen.

– Det er et verdensmål, der har tråde ud til mange af de andre verdensmål, og vi har udpeget fire yderligere verdensmål, der alle kredser om og understøtter nummer 11, som vi også vil arbejde med, fortsætter Line Krogh Lay.

De fire andre verdensmål er hhv. nummer 7: Bæredygtig energi (hvilke krav der skal stilles til energiformer i nye boligområder), nummer 9: Industri, innovation og infrastruktur (med fokus på infrastrukturen, både digitalt, kloakering, offentlig transport, veje, stisystemer mm.), nummer 13: Klimaindsats (særligt klimasikring, mens også understøttelse af afvekslende områder med bække, små vandløb osv.) og nummer 15: Livet på land (miljø og biodiversitet i nye boligområder).

Inspirationstur

Til mødet var der også indhentet inspiration udefra. Dels med besøg af AlmenR, som fortalte om byggefællesskaber, både nye og de såkaldte omformningslandsbyer. Desuden med besøg af Faxe Kommune og en beboer fra bofællesskabet Permatopia i Karise, som fortalte om den tidskrævende og lange proces fra idé til bofællesskab.

På inspirationsturen i slutningen af oktober får udvalget lejlighed til at opleve Permatopia i Karise, hvor de skal besøge en børnefamilie. Turen går også til firmaet Egen Vinding i Ringsted, som har bygget det Åndbare Hus og til økosamfundet Dyssekilde i Nordsjælland. Det økologiske landbrug og kollektiv på Svanholm Gods ved Skibby og bofællesskabet Skråningen og Eco Village i Lejre skal også besøges. Og endelig skal udvalget spise middag og overnatte på Gershøj Kro og Strandhotel i Kr. Hyllinge, der bl.a. har økologi og lokale råvarer i køkkenet.

Line Krogh Lay glæder sig over de gode kræfter og den gode start, som udvalget for Stevns Verdensmål har oplevet, og hun er spændt på resultaterne.

– Jeg håber, at arbejdet med verdensmålene vil brede sig som ringe i vandet, både i kommunen, i erhvervslivet og hos borgerne i Stevns Kommune, slutter udvalgsformanden.
rmh

Udvalgets medlemmer

Udvalgets ni medlemmer er sammensat af tre politikere og seks borgere.

 • Line Krogh Lay (R) – formand, Store Heddinge
 • Steen S. Hansen (S), Hårlev
 • Sejer Folke (EL), Hellested
 • Kasper Skov Brokøb, Rødvig
 • Rasmus Jørgensen, Rødvig
 • Jan Sørensen, Strøby
 • Lone Clausen, Holtug
 • Andreas Vestergaard Pedersen, Strøby Egede
 • Niels Hejlskov, Hårlev

Udvalgets formål

Målet for §17 stk. 4-udvalget er, at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i FN’s verdensmål.

Udvalget skal:

 • Beskrive hvilke rammebetingelser der skal være til stede for at fremme muligheden for at nuværende og kommende projekter/boligområder, der tager afsæt i FN’s verdensmål – samt udarbejde anbefalinger for fremtidige boligområder og lokalplaner.
 • Udpege arealer hvor der kan være et potentiale for at etablere et nyt boligområde, hvor verdensmålene er i centrum.
 • Understøtte, facilitere og vejlede kommende interessenter samt fremme og understøtte private initiativer, der arbejder med alternative boformer, der bygger på FN’s verdensmål.
 • Udvalget skal understøtte det lokale erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar